EU-harmonisering af obligationsudtrækning

Udtrækning af realkreditobligationer følger europæisk standard

De danske realkreditinstitutter har i 2015 indført en ny standard for udtrækning af realkreditobligationer i forbindelse med, at Den Europæiske Centralbank (ECB) indfører TARGET2 - Securities (T2S). T2S er en ny fælleseuropæisk afviklingsplatform for værdipapirhandler.

I den nye model gennemføres udtrækning, nedskrivning af beholdninger og betalingsformidling på terminsdagen. Den tekniske ændring for de danske realkreditobligationer betyder, at investorer, der ejer konverterbare realkreditobligationer, ikke længere skal håndtere udtrukne andele i de cirka 6 uger, der tidligere typisk gik mellem publicering af det udtrukne beløb og udbetalingen af det udtrukne beløb på obligationens terminsdato.

Nu publicerer realkreditinstitutterne et samlet udtrukket beløb pr. obligationsserie, der bliver udbetalt på terminsdatoen. Publiceringstidspunktet er det samme som i den tidligere udtrækningsmodel.

Realkreditsektoren har været i tæt dialog med markedsdeltagerne og er glade for, at der fortsat er en fælles model for hele sektoren. Udstedelse af ensartede obligationer på tværs af institutterne har gennem mange år været med til at understøtte et stort og effektivt marked for konverterbare realkreditobligationer til glæde for investorer, danske boligejere og virksomheder.

Den nye model er indført på udtrækninger, der udbetales efter den 21. september 2015.

Download modelbeskrivelse 

Download pressemeddelelse 

 

Download baggrundsnotat om ny udtrækningsmodel 

Download FAQ om ny udtrækningsmodel 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde