Analyse

Bankernes rentemarginal er steget - men stadig moderat i historisk perspektiv

Læs mere

Baggrund og historik

Renteniveauet har stor betydning for bankernes indtjening. De meget lave – og ofte negative - renter i perioden 2012 til 2022 var en stor udfordring for bankerne, der som oftest måtte betale for at placere kundernes indlån. I marts 2022 begyndte Nationalbanken at hæve renten, så vi i dag har et højere og mere normalt renteniveau. Det betyder, at vi er tilbage i en normal situation, hvor bankerne igen tjener penge på både indlån og udlån. Danske bankkunder kan få en højere rente på deres indestående i banken end på en almindelig lønkonto ved at binde penge i en periode. Det er nemt og gratis at oprette en opsparingskonto med tidsbinding.

Bankernes styrkede indtjening skyldes primært det normaliserede rentemiljø, der har løftet bankernes nettorenteindtægter markant efter et årti med lave nettorenteindtægter.

Det har gjort det muligt for bankerne at retablere en positiv indtjening på både indlån og udlån efter en lang periode med negative renter, der har presset bankernes forretningsmodel. Bankernes hovedindtjening målt ved rentemarginalen – altså forskellen på bankernes indlåns- og udlånsrente – er øget fra et lavt niveau og er nu tilbage på niveauet fra midt 00’erne. Bankernes indtjening er i øjeblikket på niveau med det øvrige erhvervsliv i Danmark efter at have haltet bagud i flere år.

Det er vigtigt, at bankerne har en god indtjening, for det er første værn mod tab på udlån. Når næste krise rammer, vil den danske banksektor stadig kunne låne ud, selvom der måtte opstå store tab på udlån. Når der er høj indtjening i bankerne lægges en del af overskuddet til side som kapital (polstring). Det er penge på kistebunden, som bankerne ikke kan låne ud. Myndighederne øger stadig de allerede høje krav til, hvor meget kapital bankerne skal være polstret med. Det gør de for at sikre den finansielle stabilitet i Danmark, så bankerne kan holde hånden under dansk økonomi i en krise.

Det er vigtigt, at bankernes forretningsmodel er konkurrencedygtig og robust, så sektoren kan løfte sine samfundsopgaver og fastholde tillid hos kunder, investorer og ratingbureauer. Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark

Analyse

Bankernes likviditets- og kapitalsituation (2022)

De danske banker er robuste og har stor modstandskraft - den stærke position skyldes blandt andet opbygningen af bolværk i form af en betydelig forøgelse af kapitalniveauerne efter finanskrisen.

Kontaktpersoner

Niels Arne Dam Cheføkonom, Analysedirektør nad@fida.dk 3016 1122
Carsten Brink Kommunikationschef cb@fida.dk 3123 1654

FÅ OPDATERINGER PÅ MAIL

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesse- og arbejdsgiverorganisation for penge- og realkreditinstitutter, kapitalforvaltere, børsmæglere, investeringsfonde, samt datacentraler, it- og fintechvirksomheder i den finansielle sektor.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde