Udlånsstatistik

Udlånsstatistikken viser realkreditsektorens udlånsaktivitet.

Der er nøgletal om bruttoudlån, afdrag, "overførsler og indfrielser" samt nettoudlån opdelt på lånetyper og ejendomskategorier. Statistikken offentliggøres kvartalsvis på basis af indberetninger fra realkreditinstitutterne. Den er opgjort siden 1995 – dog er obligationsrestgælden opgjort siden 4. kvartal 1997.

   Her kan du udtrække tal fra udlånsstatistikken

 


Kildeangivelse
Alle tal fra statistikken kan frit benyttes under forudsætning af, at der tydeligt anføres kilde.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde