Tilmeld Nyheder
  DI og Finans Danmark: Iværksættere og vækstvirksomheder skal have bedre adgang til kapital
  20-09-2023
  Tre konkrete forslag fra Dansk Industri (DI) og Finans Danmark vil gøre det mere attraktivt at investere i iværksættere og vækstvirksomheder og give bankerne bedre muligheder for at hjælpe..
  Flere boliger sælges til lavere priser end sidste år
  19-09-2023
  I årets 2. kvartal er der solgt flere boliger end i samme kvartal sidste år. Det sker efter en periode på syv kvartaler i træk, hvor der er solgt færre boliger end i samme periode året før..
  Nyt globalt værktøj skal hjælpe virksomheder med at opgøre deres aftryk på biodiversitet
  19-09-2023
  Taskforce on Naturerelated Financial Disclosures (TNFD) har i dag lanceret et nyt globalt rapporteringsværktøj, som virksomheder kan bruge til at opgøre deres aftryk på og afhængighed af n..
  Danske aktier har leveret det største langsigtede afkast – men er udfordret i 2023
  18-09-2023
  I 2023 har fonde med danske aktier ikke givet lige så meget afkast som fonde med nordamerikanske og europæiske aktier, men over en 10-årig periode topper fondene med danske aktier fortsat ..
  Kommentar til Forbrugerombudsmandens stævning
  14-09-2023
  Forbrugerombudsmanden har stævnet Jyske Bank for opkrævning af negative renter på en række særlige konti.
  Laveste interesse for låneomlægninger i to år
  14-09-2023
  Danske boligejeres appetit på at lægge deres realkreditlån om er den laveste i to år. Det viser de nyeste tal fra Finans Danmark. Det kan skyldes, at rigtig mange boligejere omlagde deres ..
  Nyt offentlig-privat samarbejde udpeger hvidvask-metode gennem ejendomshandel
  11-09-2023
  Finansielle institutter og ejendomsmæglere advares mod at blive udnyttet til hvidvask efter at ODIN-samarbejdet, hvor flere myndigheder i tæt samarbejde med finansielle institutter har opd..
  Højere aktivitet på ejerlejlighedsmarkedet
  11-09-2023
  Danskernes interesse for at købe og sælge ejerlejligheder er større end for et år siden. I august kom flere lejligheder til salg, samtidig med at flere blev taget af ejendomsmæglernes hyld..
  Høringssvar: Ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om kreditaftaler
  04-09-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Justitsministeriet.
  Høringssvar til EU-Kommissionen om Retail Investment Strategy
  29-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionen vedrørende deres Retail Investment Strategy.
  Høringssvar om EU-Kommissionens forslag til supplering af databeskyttelsesforordningen (GDPR)
  28-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Justitsministeriet vedrørende EU-Kommissionens forslag til supplering af databeskyttelsesforordningen (GDPR), om de proceduremæssige aspekter af ..
  Høringssvar - ændring af lov om fremme af vedvarende energi
  22-08-2023
  Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (tinglysning af elproduktionsanlæg i Danmarks eksklusive økonomiske zone, mv.)
  Høringssvar om Finanstilsynets samlelovforslag (Realkreditbelåning af havvindmøller)
  22-08-2023
  Høringssvar til EU-Kommissionens forslag til forordning om betalingstjenester og direktiv om betalingstjenester og e-penge
  22-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionens forslag til forordning om betalingstjenester i det indre marked (PSR) og direktiv om betalingstjenester og e-penge i det indre m..
  Høringssvar til EU-Kommissionens forslag om Open Finance forordning
  21-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionens forslag om Open Finance/Financial Data Access-forordning.
  Høringssvar om revision af konkurskarantænereglerne
  21-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Justitsministeriet.
  Høringssvar - forslag til ændring af aktiesparekontoloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, mv.
  21-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.
  Høringssvar - forslag til direktiv om hurtigere og mere sikker lempelse af for meget indeholdte kildeskatter
  21-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.
  Høring om ændret ydelsesstruktur for repatrieringsordningen
  18-08-2023
  Finans Danmark har afgivet bemærkninger til høring afholdt af Udlændinge- og Integrationsministeriet.
  Høringssvar - forslag til lov om kreditservicevirksomhed og kreditkøbere
  18-08-2023
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet.