Sådan klager du over din bank

Du kan klage over din bank ved at henvende dig til din bank og eventuelt til den klageansvarlige. Hvis det ikke løser sagen, kan du henvende dig til Det finansielle ankenævn.

Lovgivningen sikrer dig, at der er en klageansvarlig i din bank, som kan hjælpe dig i tvister mellem dig og banken. Du kan finde den klageansvarlige på bankens hjemmeside eller ved at spørge din bankrådgiver.

Bliver problemet ikke løst sammen med den klageansvarlige, kan du som privatkunde klage til Det finansielle ankenævn.

Hvem og hvad kan du klage over - og hvordan?

Det finansielle ankenævn behandler klager over danske og færøske banker og deres datterselskaber. Det finansielle ankenævn behandler også klager over danske filialer af udenlandske banker. Du kan klage, hvis din klage drejer sig om et privat kundeforhold. Din klage skal vedrøre et konkret økonomisk krav. Ankenævnet behandler ikke klager over generelle forhold som eksempelvis en banks markedsføring eller ansattes opførsel.

Du skal sende din klage ved at udfylde et særligt klageskema, som du finder på ankenævnets hjemmeside. Det koster 200 kr., som du får tilbage, hvis du får medhold i sagen.

Finans Danmark opfordrer alle banker til at følge kendelser, der er truffet af et enigt ankenævn.

Kontakt

Det finansielle ankenævn

St. Kongensgade 62, 2. sal

1264 København K

E-mail: [email protected]

Det finansielle ankenævns hjemmeside

Tlf. 35 43 63 33

Telefontid: Mandag-fredag kl. 10-12

Nyheder

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde