De danske referencerenter

De danske referencerenter (CIBOR, T/N, CITA og SWAP) findes ikke længere på hjemmesiden

Indførelsen af benchmarkforordningen (BMR), og de skærpede krav som følge heraf, har medført, at Finans Danmark har valgt, at den fremtidige administration af vores fire danske referencerenter (CIBOR, T/N, CITA og SWAP) skal foretages af det eksterne firma "Danish Financial Benchmark Facility (DFBF)".

I forbindelse med overgangen til DFBF’s administration vil der pr. 1. oktober 2019 for at dække de øgede administrative omkostninger ved den skærpede regulering som følge af BMR, blive indført en licensbetaling for adgangen til de danske referencerenter, hvis man ønsker adgang til dagens referencerenter. Kan ens behov dækkes ved at få adgang til referencerenterne med 24 timers forsinkelse, så vil dette ikke kræve en licens. På hjemmesiden www.dfbf.dk fremgår detaljer om licenstyper, betaling, etc. og referencerenterne med 24 timers forsinkelse kan også findes her. 

Find renterne her

Du kan finde de danske referencerenter på DFBF's hjemmeside

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde