Renter

De danske referencerenter (CIBOR, T/N, CITA og SWAP) findes ikke længere på hjemmesiden.

De danske referencerenter

Indførelsen af benchmarkforordningen, og de skærpede krav som følge heraf, har medført, at Finans Danmark har valgt, at den fremtidige administration af vores fire danske referencerenter skal foretages af det eksterne firma "Danish Financial Benchmark Facility".

Aktuel rente ved udbetaling af ratepension

 

Ny risikofri referencerente for det danske kronemarked

Finans Danmarks nye risikofrie referencerente for det danske kronemarked.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde