Boligstatistikker

Finans Danmark udgiver en række statistikker med interesse for låntagere og realkreditsektoren som helhed. Det er vores ambition at offentliggøre statistikker, som bliver brugt, og som bidrager til et gennemsigtigt bolig- og finansieringsmarked.

De fleste statistikker er baseret på indberetninger fra realkreditinstitutterne. Vi har valgt at supplere med statistikker fra bl.a. Danmarks Statistik

De er relevante for at opnå et fyldestgørende billede af især udviklingen på boligmarkedet.

 

Boligudbudsstatistikken

 • viser udviklingen i udbuddet af parcel- og rækkehuse, ejerboliger og fritidshuse
 • offentliggøres den 8. hverdag hver måned.

Boligmarkedsstatistikken

 • viser gennemsnitlige kvadratmeterpriser og antallet af frie handler for parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse siden 1992
 • boligmarkedsstatistikken afløser Ejendomsprisstatistikken.

Udlånsstatistikken

 • viser realkreditsektorens udlånsaktivitet
 • offentliggøres kvartalsvis på basis af indberetninger fra realkreditinstitutterne.

Restancer og overtagne ejendomme

 • viser hvor mange ejerboliger, der er overtaget af realkreditinstitutterne efter tvangsauktion
 • opdateres hvert kvartal efter indberetninger fra realkreditinstitutterne.

Lånetilbud

 • viser det samlede antal af lånetilbud, som realkreditinstitutterne har givet til finansiering af ejerboliger og erhvervsejendomme
 • opdateres månedligt og er baseret på indberetninger fra realkreditinstitutterne.

Årsstatistik

 • sammenfatter en række statistiske oplysninger fra realkreditinstitutternes årsregnskaber
 • offentliggøres i sammenhæng med Finans Danmarks årsberetning.

Obligationsrente

 • giver et samlet overblik over renteudviklingen på realkreditmarkedet
 • offentliggøres hver uge

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde