Noter:

*Nærmere information om de angivne markedsindeks samt de principper og metoder, der ligger bag vores statistikker, kan findes her

*Nøgletallet for de 'indirekte omkostninger' dækker bl.a. over spændet mellem sælger og købers pris. Det er derfor lidt misvisende, at opfatte tallet som en omkostning aktøren tjener på.

Læs mere i vores tekniske gennemgang

*Tallene opgøres med udgangspunkt i de såkaldte PRIIP-regler, som angiver forskellige opgørelsesmetoder. Da PRIIP først træder i kraft i 2020, kan der mens reglerne implementeres, forekomme variationer i den metode som de enkelte markedsaktører anvender til opgørelse af tallet.

Læs mere om PRIIP (særligt bilag VI)

 

FÅ OPDATERINGER PÅ MAIL

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

TILMELD NYHEDER

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde