Om os

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark.

I Finans Danmark vil vi bidrage til at løse samfundsudfordringer, skabe de bedst mulige rammer for dansk vækst og synliggøre finanssektorens samfundsrolle. Vi har defineret fem bidrag til fremtidens Danmark, hvor vi som sektor kan spille en stor rolle.

Konkret vil vi bidrage til vækst og udvikling i Danmark, skabe værdi for den enkelte kunde, understøtte en bæredygtig omstilling af økonomien, bidrage til at Danmark udnytter digitaliseringen fuldt ud og være en afgørende aktør i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet.

 

Læs Finans Danmarks strategi

 

Finans Danmarks medlemsvirksomheder i realkredit- og banksektoren repræsenterer en samlet balancesum på ca. 6.000 mia. kr. Med de investeringsfonde, der kapitalforvaltes i Investering Danmark, repræsenterer vi samtidig en formue på 3.000 mia. kr.

Læs mere om vores bestyrelse og udvalgs sammensætning

 

 

5 bidrag til fremtidens Danmark

Finans Danmark har defineret fem bidrag til fremtidens Danmark, hvor vi som sektor kan spille en stor rolle.

Vores strategi

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde