Investering i aktier og obligationer

Hvad er de almindeligste investeringsformer?

De mest populære investeringsformer er aktier, obligationer og investeringsbeviser. Mange investorer vælger at kombinere forskellige investeringsformer. Før du vælger en investeringsform, er det vigtigt, at du blandt andet sætter dig ind i risikoen og omkostningerne.

Uanset hvilken investeringsform du vælger, er det en god idé at søge rådgivning f.eks. i din bank.

Aktier

Aktier udstedes af virksomheder og handles på børserne rundt omkring i verden. Du køber en lille del af virksomheden, når du investerer dine penge i aktien. Din aktie stiger i værdi, når det går godt for virksomheden. Når det går skidt, falder aktien i værdi, og du risikerer at tabe penge. Investering i aktier er forbundet med en vis risiko. Men en god risikospredning reducerer risikoen.

Obligationer

Obligationer udstedes af stater, realkreditinstitutter og virksomheder. Når du køber en obligation, giver du et lån til obligationsudstederen. Lånet løber over en fastlagt tidsperiode. Til gengæld får du renter, som øger værdien af dine penge. Obligationer har forskellig risiko. Danske statsobligationer betragtes som meget sikre investeringer. Andre typer obligationer, f.eks. virksomhedsobligationer, kan have en vis risiko, der svarer til en akties. Også her kan risikospredning være med til at reducere risikoen.

Investeringsfonde / investeringsbeviser

Investeringsbeviser/investeringsfonde investerer i aktier og obligationer. Dine penge indgår i en samlet pulje med andre investorers penge. Pengene bliver investeret med en stor risikospredning, og en professionel investor plejer investeringerne for dig, så du slipper for selv at skulle sætte dig ind i og følge markederne.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde