Når jeg investerer selv

Her kan du læse om hvilke overvejelser og forberedelser du bør gøre, før du investerer på egen hånd.

Det er vigtigt at komme i gang

Du kan komme i gang med at investere for ganske små beløb, fx via din netbank.

Hvad er dit formål med at investere?  

Du skal være bevidst om dit formål med at investere. Er det for at få pengene til at vokse med henblik på at bruge dem, inden du skal på pension, skal du investere for det, man kalder frie midler (almindelig fri opsparing). Hvis du skal spare op til din alderdom, bør du som udgangspunkt investere for pensionsmidler, som er bundet, indtil du når pensionsalderen. Pensionsmidler er nemlig typisk lavere beskattet end frie midler. Valget har derfor betydning for, hvornår du kan få adgang til pengene, og hvordan dine afkast af investeringerne beskattes. Valget er styrende for, hvilken type af værdipapirdepot du skal have dine investeringer i, og dermed en væsentlig beslutning du skal tage, før du går i gang.   

Når du vælger at investere på egen hånd, skal banken vurdere, om dit kendskab til og erfaring med produktet er tilstrækkeligt til, at du bør kunne investere i produktet. Dette kaldes en hensigtsmæssighedstest. Hvis du vælger at investere selv i enten aktier eller investeringsfonde med aktier, vil det som regel være skattemæssigt mest fordelagtigt at starte med investering via en aktiesparekonto.

Her kan du læse mere om aktiesparekonto.

Hvad er din tidshorisont på din investering 

Hvis du investerer for frie midler, er det specielt vigtigt at vælge dine investeringer i forhold til den forventede tid, før du skal bruge pengene igen. Tommelfingerreglen er, at du med en kort tidshorisont ikke bør løbe for meget risiko i dine investeringsvalg.    

Investering på egen hånd 

Hvis du selv vælger at investere på egen hånd, er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke risici du løber. Du bør sprede din risiko, givet den risikoappetit du har. Du bør som sagt også vælge dine investeringer i forhold til den tidshorisont, du har. Du kan med fordel opnå en større spredning af din risiko og professionel hjælp til din investeringssammensætning ved at investere via investeringsfonde.  

Bankens netbank kan bruges til handel med et stort udvalg af værdipapirer, når du investerer selv. Det er dog bankens pligt først at lave en hensigtsmæssighedstest, så banken kan vurdere, hvilke typer af investeringsprodukter, du bør kunne handle på egen hånd. Det er myndighederne, der stiller dette krav til din bank. Hensigtsmæssighedstest er til for at beskytte dig imod at investere i investeringsprodukter, du ikke til fulde forstår risikoen i.  

Indhent information  

Når du investerer, og især når du gør det på egen hånd, er det vigtig at indhente brugbar information. Hvis du vil handle investeringsfonde, kan du med fordel danne dig et overblik og et sammenligningsgrundlag på omkostninger, afkast og risiko her.

Hvis du vil handle i enkelte værdipapirer som aktier og obligationer, stiller det større krav til, at du løbende holder dig informeret om udviklingen på aktie- og obligationsmarkedet. Læs mere om at investere i aktier og obligationer.  

Bankens udbud af investeringsprodukter 

Bankerne skal løbende evaluere deres udbud af investeringsprodukter, så de er konkurrencedygtige og matcher de rette kundetyper. Banken har også et ansvar for, at du ikke handler med produkter, der strider imod den hensigtsmæssighedstest, banken har gennemført af dig. Derfor kan der være investeringsprodukter, der ikke er tilgængelige for dig. Her kan du læse mere om, hvordan banken sammensætter deres produkthylde. 

Husk at være omkostningsbevidst 

Omkostninger betyder noget for dit afkast på dine investeringer og kan betyde en del for, hvor meget din formue vokser over tid. Afvej altid forventet afkast i forhold til omkostninger, og husk at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Forventet afkast afhænger først og fremmest af risiko og investeringsstrategi og dernæst af omkostninger. 

Du kan finde mere om danske investeringsfondes omkostninger her

Når du investerer på egen hånd, skal du desuden være opmærksom på de omkostninger, der er ved dine investeringer. Banken vil altid give dig en oversigt over de omkostninger, der er forbundet med at investere, og du kan altid spørge din bank for at forstå omkostningerne.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde