Boligmarkedsstatistikken

Boligmarkedsstatistikken indeholder kvartalsvise oplysninger om de gennemsnitlige kvadratmeterpriser og antallet af frie handler for parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse siden 1992.

Tallene er opgjort for landet som helhed, men også for de enkelte regioner, landsdele, kommuner og postnumre. Det er også muligt at hente tal, så man kan beregne prisnedslag pr. kvm. for de solgte ejerboliger i perioden fra 2004 og frem.

    Her kan du udtrække tal fra Boligmarkedsstatistikken

 

Vi opfordrer statistikkens brugere til at læse metodenotatet for et nærmere indblik i statistikkens metoder, begreber, datakilder og begrænsninger.

Ændringer i Boligmarkedsstatistikken
Organisationerne bag Boligmarkedsstatistikken har pr. 1. juni 2014 indført en ny og bedre metode til at beregne kvadratmeterpriser i Boligmarkedsstatistikken. Den nye metode er benyttet på tal for 1. kvartal 2014 og frem.

Kildeangivelse
Alle tal fra statistikken kan frit benyttes under forudsætning af, at der tydeligt anføres kilde.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde