Regnskabs- og nøgletal

Regnskabstallene er baseret på tal fra resultatopgørelse og balance for de enkelte penge- og realkreditinstitutter.

Regnskabstallene er baseret på tal fra resultatopgørelse og balance for de enkelte penge- og realkreditinstitutter. Der er således ikke tale om koncerntal.

Tallene for penge- og realkreditsektoren som helhed kan ikke findes ved at lægge tallene for henholdsvis penge- og realkreditinstitutterne sammen, da tallene ikke er korrigeret for mellemværender mellem de to typer institutter.

Alle regnskabs- og nøgletal bygger på tal fra Finanstilsynet.

Gå til tallene via fanerne i højre side.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde