Resultatopgørelse

Regnskabstallene er baseret på tal fra resultatopgørelsen for de enkelte penge- og realkreditinstitutter. Koncerntal indgår ikke i opgørelsen.

Tallene for penge- og realkreditsektoren som helhed kan ikke findes ved at lægge tallene for henholdsvis penge- og realkreditinstitutterne sammen, da tallene ikke er korrigeret for mellemværender mellem de to typer institutter.

Læs vores analyse af bankernes indtjening her.  

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde