Trods faldende indtjening er bankerne godt rustet til at understøtte danskerne under coronaepidemien – men fremtiden er usikker

Publiceret 06-04-2020
Nyhed

Bankernes indtjening faldt lidt i 2019 i forhold til 2018 - en tendens, der forventes at fortsætte i 2020. Renteindtægterne er klemt, og på udgiftssiden øges lønudgifter til hvidvask og compliance. Alligevel står bankerne godt rustet til at understøtte danskerne under coronaepidemien, fordi der er opbygget store beholdninger af kapital. Det viser årsregnskaberne for 15 af de største danske bank- og realkreditkoncerner. Coronaepidemien betyder dog, at der er stor usikkerhed om bankernes indtjening i 2020. Udsigten til et mærkbart fald i BNP vil medføre stigende nedskrivninger, og mange banker har suspenderet deres forventninger.

Presset på bankernes kerneforretning fortsatte i 2019. Det lave renteniveau og faldende låneefterspørgsel har presset bankernes renteindtægter. Samtidig er personale- og administrationsomkostningerne steget, ikke mindst som følge af den intensiverede indsats mod hvidvask og implementeringen af ny regulering. Alene lønudgifterne hertil skønnes at være steget med 0,9 mia. kr. til i alt 3,4 mia. kr. i 2019. Bankernes resultat er faldet til trods for øget indtjening fra bl.a. historiens største konvertering af realkreditlån og medvind på de finansielle markeder. Trods den faldende indtjening fortsatte bankernes opbygning af kapital i 2019. Alene siden 2016 har de 15 største bank- og realkreditkoncerner øget deres kapital med 25 mia. kr.

”Bankerne har i en årrække opbygget store beholdninger af kapital, og ved udgangen af 2019 udgjorde den samlede kapital næsten 400 mia. kr. Bankerne har altså en betydelig stødpude til at absorbere tab på fx udlån til virksomheder og står dermed i en helt anden situation i dag end under finanskrisen,” siger administrerende direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard.

Han understreger på den baggrund, at den danske banksektor er godt rustet til at modstå de udfordringer, som coronaepidemien vil påføre det danske samfund og verden omkring os.

”Men den faldende indtjening er en tendens, vi ser fortsætte, og i 2020 vil det økonomiske tilbageslag, der følger med coronaepidemien, også sætte sit negative aftryk på bankernes regnskaber. Med udsigt til en egentlig recession må vi vente et mærkbart løft i bankernes nedskrivninger i år,” siger Ulrik Nødgaard.

”Der er i den kommende tid behov for, at banksektoren bidrager med at understøtte dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser og dermed afbøder de økonomiske konsekvenser af coronaepidemien for danskerne. Det er en vigtig samfundsopgave, som penge- og realkreditinstitutterne er parat til at løfte, og de er klar til række ud og hjælpe sunde virksomheder igennem denne alvorlige periode”, siger Ulrik Nødgaard, og fortsætter:

”Som led i indsatsen har den finansielle sektor derfor i en fælles erklæring med regeringen givet håndslag på at ville hjælpe i øvrigt økonomisk set sunde privatkunder og virksomheder, som er midlertidigt hårdt ramt”.

Læs Finans Danmarks analyse af bankernes regnskaber for 2019 her

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde