Boligudbudsstatistik

Boligudbudsstatistikken viser udviklingen i udbuddet af parcel- og rækkehuse, ejerboliger og fritidshuse.

Den indeholder seks nøgletal om de boliger, der er:

  • til salg på internettet
  • fjernet fra internettet i løbet af måneden

Statistikken er opgjort geografisk på regioner og landsdele. For ejerlejligheder findes nøgletallene også for de 8 største kommuner. Den er baseret på salgsoplysninger fra internettet, er opgjort siden januar 2004, og den offentliggøres den 8. hverdag hver måned. Der kan laves egne dataudtræk til Excel.

     Hent boligudbudsstatistikken - klik her

 

Bemærk
I november 2016 er vægtningsgrundlaget for boligudbudsstatistikken ændret. Det nye vægtningsgrundlag er baseret på SKATs vurderingsbenyttelseskoder. Det nye vægtningsgrundlag er implementeret i Boligudbudsstatistikken tilbage til januar 2004, hvilket er så langt tilbage som tidsserierne for Boligudbuddet strækker sig. Vægtningsgrundlaget bruges til at vægte udbudstider, udbudspriser, liggetider og nedtagningspriser i opgørelser på landsplan, regioner og landsdele. Tidsserierne er dermed vægtet konsistent over hele perioden.

Brugere af statistikken, der vil sammenligne udbudspriser og nedtagningspriser på ejerlejligheder over tid skal dog være opmærksomme på, at reglerne for annoncering af ejerlejligheder blev ændret i februar 2011, hvilket giver et databrud i udbudspriser og nedtagningspriser på ejerlejligheder i januar 2011.

Kildeangivelse
Alle tal fra statistikken kan frit benyttes under forudsætning af, at der tydeligt anføres kilde.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde