Køb af bolig

Køb af bolig er en af de største privatøkonomiske beslutninger, vi tager. Bankrådgiveren er som regel med hele vejen og særligt i de centrale faser af boligkøbet. I Danmark er alle dele af bolighandel blevet digitaliseret, og det betyder hurtig og præcis sagsbehandling.

Bolighandel i Danmark understøttes af et af verdens med udbyggede digitale tinglysningssystemer. Digital tinglysning blev indført i 2009 og varetages af Domstolstyrelsens tinglysningskontor.

Den finansielle sektor tinglyser via sit eget system, elektronisk Fælles Processer og Infrastruktur (eFPI), der er koblet op på Domstolsstyrelsens centrale system.

Offentligheden kan benytte www.tinglysning.dk

Læs mere om, hvilken boligfinansiering, der passer til dig. 

Digital bolighandel

Den digitale tinglysning understøtter den samlede digitale bolighandel, som varetages af e-nettet på platformen e-bolighandel.

Her kan ejendomsmæglere, banker og advokater nemt kan udveksle data i forbindelse med en bolighandel.

Se mere på www.e-nettet.dk

Vejledninger og dokumenter

Finans Danmark samarbejder med en række organisationer om at samordne sagsgangene i boligkøbet. Eksempelvis har Finans Danmark i samarbejde med Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Advokatrådet, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Danske Advokater og Danske Boligadvokater udarbejdet standardgarantitekster, der skal bruges, når man som køber skal stille garanti for købesummen til sælger.

Ligeledes har Finans Danmark udarbejdet vejledninger til sagsgange i forbindelse med handel af andelsboliger.

De kan findes her:

Vejledende sagsgang ved etablering af pant i andelsboliger

Vejledende sagsgang ved etablering af pant i andelsboliger 

Læs mere

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde