Aktuel rente ved udbetaling af ratepension

Fastsættelse af udbetalingsforløb

Inden udbetalingen af en ratepension påbegyndes, skal kontohaveren vælge, om ratepensionen skal udbetales efter et serieprincip (stigende ratebeløb i perioden) eller et annuitetsprincip (lige store ratebeløb ved uændret rente).

Vælger kontohaveren, at ratepensionen skal udbetales efter et annuitetsprincip, fastsættes den årlige rateudbetaling ud fra pensionsordningens værdi ved årets begyndelse og en nærmere fastsat årlig rente heraf, den såkaldte amortisationsrente.

Hvert år i december beregner Finans Danmark amortisationsrenten for det kommende år, idet formålet med amortisationsrenten er at sikre tilnærmelsesvis lige store årlige rateudbetalinger.

Bankerne udbetaler ratepensioner gennem et fælles pensionsudbetalingssystem, og alle banker vil derfor i praksis anvende samme amortisationsrente.

Amortisationsrenten for 2022

Amortisationsrenten for udbetalingsåret 2022 er beregnet til 1,54 pct

Model for beregningen af den årlige amortisationsrente

For at sikre, at der ikke bruges en kunstigt høj amortisationsrente, som hurtigt ville tømme en ratepension i strid med pensionskontoens formål, indeholder pensionsbeskatningsloven regler om den maksimalt tilladte amortisationsrente.
Se Pensionsbeskatningsloven (PBL) §11 A, stk. 3, 2. pkt.

Bankerne har dog mulighed for at benytte en lavere amortisationsrente, hvis det markedsmæssige afkast på pensionsordningen forventes at have et lavere niveau.

Fra 2022 har Finans Danmark ændret beregningsmodellen for beregning af amortisationsrenten. Fremover vil amortisationsrenten være baseret på afkastforventningerne fra Rådet for Afkastforventninger (1-10 år), indberetninger omkring pensionisternes faktiske porteføljesammensætning og institutternes omkostninger. Amortisationsrenten vil, ligesom tidligere, være opgjort efter pensionsafkastskatten på 15,3 pct. er fratrukket. 


Denne beregningsmetode er valgt for ud fra objektive kriterier at sikre en markedskonform amortisationsrente, som bedst muligt afspejler, at udbetaling efter annuitetsprincippet skal resultere i lige store årlige rater. Der vil dog altid være mulighed for individuelle udsving alt afhængigt af, hvordan pensionsordningen er investeret.

Se dokument vedr. amortisationsrenten

Kontaktperson

Nikolaj Warming-Lollesgaard

Chef skat og pension

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde