Active share and tracking error

Active share og tracking error nøgletallene indikerer niveauet for den aktive forvaltning.

Du kan for aktiefondene sammenligne fonde med samme investeringsstrategi – f.eks. globale eller europæiske aktier – og sammenholde det med afkastet på 3 og 5 års sigt eller de løbende omkostninger fra central investorinformation.

Du kan læse mere om active share og tracking error her

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde