Disclaimer

- Ansvarsfraskrivelse og ophavsret

Finans Danmark påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af indholdet på dette websted eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i indholdet eller andre årsager.

Ansvarsfraskrivelse
Finans Danmark påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af indholdet på dette websted eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i indholdet eller andre årsager.

Ophavsret
Finans Danmark har retten til domænerne www.fida.dk og www.finansdanmark.dk og ophavsretten til indholdet herpå i henhold til ophavsretsloven, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i konkrete tilfælde. Ophavsretten omfatter alt indhold, der er publiceret på webstedet, uanset om indholdet efterfølgende er slettet eller ændret.

Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere materiale fra webstedet - såvel elektronisk som i papirform - forudsat, at Finans Danmark udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Det er tilladt at oprette links - herunder dybe links - til webstedet forudsat, at der linkes direkte til Finans Danmarks adresse, sådan at linket åbnes i en ny browser, hvor hele Finans Danmarks webmiljø er bibeholdt. Sådanne links må dog på ingen måde bruges i reklamemæssigt eller lignende øjemed.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde