Sådan behandler vi persondata

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark.

Vores arbejde består i at være i dialog med myndigheder, medier, organisationer, offentligheden og vores medlemmer om vilkårene for den finansielle sektor. Det indebærer, at vi behandler en lang række personoplysninger, fx for at udsende nyhedsbreve, kontakte medier og politikere eller servicere vores medlemmer.

Finans Danmark er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har. Behandlingen afhænger af, hvordan du er i kontakt med eller samarbejder med Finans Danmark (inklusive Realkreditrådet, Investering Danmark og Børsmæglerforening Danmark).

Formålet med behandlingen og kategorier af oplysninger:

 

Modtagere af nyhedsbreve

Vi sender kun nyhedsbreve til dig, hvis du tilmelder dig via vores hjemmeside og dermed giver dit samtykke til, at vi må kontakte dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og afmelde dit abonnement via et link i nyhedsbrevet.

De oplysninger, vi behandler, er navn, kontaktdata, ansættelsessted og IP-adresse.

 

Ansatte hos Finans Danmarks medlemmer 

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne sende indkaldelser og andet materiale til de møder, som du deltager i.

Hvis du på vegne af Finans Danmark bliver indstillet til eksterne bestyrelser eller udvalg, deler vi dine oplysninger med den myndighed eller organisation, der håndterer indstillingen.

De oplysninger, vi behandler, er navn, kontaktdata, stilling og ansættelsessted.

 

Deltagere i Finans Danmarks møder og konferencer

Hvis du er tilmeldt et arrangement i Finans Danmark, behandler vi oplysninger om dig i forbindelse med afviklingen af mødet eller konferencen. Formålet er at sende information om blandt andet programmet for arrangementet og til at udarbejde en deltagerliste.

Ved åbne arrangementer vil vi lejlighedsvis tage situationsbilleder, som kan blive publiceret på Finans Danmarks hjemmeside og i anden ekstern kommunikation. Hvis vi holder arrangementer sammen med andre, deler vi oplysninger med dem.

De oplysninger, vi behandler, er navn, kontaktdata, stilling og ansættelsessted.

 

Presse, politikere og andre interessenter

Vi behandler personoplysninger som led i Finans Danmarks politiske interessevaretagelse og pressekontakt. 

Vores arbejde indebærer dialog med en lang række personer – offentlige og private – om vilkårene for den finansielle sektor. For at kunne varetage denne dialog og formidle vores synspunkter, behandler vi oplysninger om navn, kontaktdata, stilling og ansættelsessted. Vi behandler desuden oplysninger om politisk tilhørsforhold, hvis oplysningerne er offentligt tilgængelige.

De oplysninger, vi behandler, stammer enten fra dig selv eller fra offentligt tilgængelige kilder.

 

Grundlaget for behandling af oplysninger

Vi behandler dine oplysninger på grundlag af reglerne i Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.
Oplysningerne behandles enten på grundlag af dit samtykke (fx nyhedsbreve og deltagelse i konferencer) eller for at forfølge en legitim interesse (fx dialog med interessenter eller medlemsservicering).

 

Deling af oplysninger

Til brug for medlems- og interessentundersøgelser deler vi oplysninger med eksterne samarbejdspartnere, som udfører analysearbejde for os.

Opbevaring af oplysninger
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til behandlingen af oplysningerne.

 

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har også ret til at få rettet de oplysninger, vi har om dig, hvis de er forkerte. I nogle tilfælde kan du også kræve, at vi sletter dine oplysninger, begrænser behandlingen af dem, eller du kan gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om dig. I så fald bedes du kontakte [email protected]

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde