Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

Finans Danmark

Adresse: Amaliegade 7, 1256 København K

CVR-nr.: 14654208

E-mail: mail@finansdanmark.dk

Telefonnummer: +45 3370 1000

Typer af personoplysninger

Finans Danmark anvender cookies på hjemmesiden www.finansdanmark.dk og behandler i den forbindelse dine personoplysninger. Finans Danmark kan indsamle følgende personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside:

IP-adresse

Hvilken platform du anvender (PC, tablet eller mobil)

Browserhistorik

Sprogvalg

Cookie ID

Videoafspillerpræferencer

Information om din brug af vores hjemmeside, herunder klikadfærd

Vi bruger cookies til at indsamle ovennævnte personoplysninger. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde via følgende link: https://finansdanmark.dk/cookies/

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

Markedsføring generelt

Produkt- og serviceudvikling

Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag

Finans Danmark behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

Legitime interesser: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i fx at gennemføre statistikker, analyser, yde support såvel som at forbedre og udvikle vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Når du besøger vores hjemmeside, beder vi om dit informerede samtykke til at placere cookies, der ikke er funktionelle cookies, i henhold til cookiereglerne. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan læse mere om, hvordan du ændrer dine cookie-indstillinger i vores cookiepolitik, som er tilgængelig her

Opbevaringsperiode

Cookies slettes i overensstemmelse med vores cookiepolitik, som er tilgængelig her

Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

Typer af personoplysninger

Når du henvender dig til Finans Danmark, indsamler og behandler Finans Danmark dine personoplysninger. Vi indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger om dig:

Navn, e-mailadresse, telefonnummer

Hvad din henvendelse vedrører

Dato for din henvendelse

Andre oplysninger du giver i forbindelse med din henvendelse. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. I den forbindelse bør oplysningerne alene sendes i stærkt krypteret form, hvis du fremsender oplysningerne via e-mail.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

Håndtering af din henvendelse

Generel kommunikation

Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag

Finans Danmark behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag. Grundlaget afhænger af karakteren af din henvendelse.

Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at håndtere din henvendelse, kommunikere med dig og udvikle services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Kontraktuelle forpligtelser: Hvis din henvendelse vedrører en (potentiel) aftaleindgåelse, behandler vi dine oplysninger for at kunne gennemføre foranstaltninger forud for aftaleindgåelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i op til 5 år. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

Typer af personoplysninger

Finans Danmark indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for markedsføring, når du tilmelder dig nyhedsbrev(e). Finans Danmark kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

Navn og e-mailadresse

Ansættelsessted

Dit samtykke

IP-adresse

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

Markedsføring

Analyse og statistik

Behandlingsgrundlag

Finans Danmark behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

Samtykke: Finans Danmark vil kun bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbreve, hvis du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke til dette (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Legitime interesser: Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse analyse og statistik baserer vi på vores legitime interesser i at kunne forbedre og udvikle vores ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe dit samtykke til at modtage nyhedsbreve er aktivt.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dit abonnement via et link nederst i nyhedsbrevet. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der er gået forud for tilbagekaldelsen.

Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevarer vi i to år fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af Finans Danmarks legitime interesse i at kunne dokumentere, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Oplysningerne kan desuden opbevares længere i anonymiseret form.

Når du søger om et job hos Finans Danmark, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder CPR-nummer eller følsomme personoplysninger, som fx personoplysninger der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fag-foreningsmedlemskab, seksualitet eller helbredsoplysninger.

Typer af personoplysninger

Finans Danmark kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer

Oplysninger der fremgår af ansøgning, CV og eventuelle bilag

Relevant information der er offentligt tilgængeligt på internettet og sociale medier, herunder særligt information om tidligere ansættelsesforhold, aktiviteter, kompetencer, performance og generel fremtræden

Resultater af personlighedstests, hvis du gennemfører sådanne

Straffeattest, hvis nødvendigt i forhold til den stilling du har søgt

Referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere som du har angivet i din ansøgning, eller som du har givet samtykke til, at vi kan kontakte

Øvrige oplysninger du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen

Formål med behandlingen

Dine personoplysninger vil blive anvendt til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig en stilling hos Finans Danmark.

Behandlingsgrundlag

Finans Danmark behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, herunder på baggrund af de oplysninger, du giver i CV, ansøgning og eventuelle bilag, på baggrund af relevante oplysninger der er offentligt tilgængelige på internettet og sociale medier, resultater af personlighedstests, referencer fra referencepersoner, du har angivet i din ansøgning, og øvrige oplysninger, du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Samtykke: Hvis vi ønsker at indhente referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere, som du ikke har angivet som referencer i din ansøgning, gør vi kun dette, hvis vi har fået dit samtykke hertil (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Hvis vi har behov for at se din straffeattest som led i vores vurdering, beder vi om dit samtykke (databeskyttelseslovens § 8, stk. 3).

Opbevaringsperiode

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Finans Danmark, vil din ansøgning samt yderligere relevante personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, blive opbevaret i din personale-mappe hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne personoplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet som led i vores ansættelsesprocedure. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger, men påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagekaldelsen. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Straffeattest slettes umiddelbart efter, at vi har gennemgået denne.

Dette afsnit indeholder politikken for Finans Danmarks behandling af personoplysninger om kontaktpersoner hos Finans Danmarks medlemmer og kontaktpersoner hos medlemmer af Nationaløkonomisk Forening, Investering Danmark, Realkreditrådet og Kapitalmarked Danmark.

Indsamling af personoplysninger

Finans Danmark kan indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i følgende tilfælde:

Når den virksomhed, du arbejder ved, er medlem af Finans Danmark, Nationaløkonomisk Forening, Investering Danmark, Realkreditrådet eller Kapitalmarked Danmark

Når du samarbejder og kommunikerer med Finans Danmark, herunder Finans Danmarks sekretariat for Nationaløkonomisk Forening, Investering Danmark, Realkreditrådet eller Kapitalmarked Danmark

Typer af personoplysninger

Finans Danmark kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende kontaktoplysninger

Organisatoriske oplysninger som fx virksomhedens navn og adresse, stillingsbetegnelse, beskæftigelsesområde, primært arbejdssted og -land

Korrespondance med dig

Deltagelse i møder og indstillinger til bestyrelser eller udvalg

Sådanne informationer kan vi modtage direkte fra dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance med dig) eller fra en tredjepart som fx din arbejdsgiver.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

Generel planlægning og administration af samarbejdet med din arbejdsgiver

Nyhedsbreve og anden markedsføringskommunikation

Gennemførelse af forespørgsler fra dig

Generel kommunikation

Serviceudvikling

Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag

Finans Danmark behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i fx at administrere den daglige drift, herunder planlægning, udførelse og administration af samarbejdet eller vores legitime interesse i fx at udføre, statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter (hvor samtykke ikke er påkrævet), såvel som forbedring og udvikling af vores services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i op til et år efter din fratræden. I det omfang oplysningerne indgår i bogføringsmateriale, kan vi dog opbevare dine personoplysninger i 5 år fra regnskabsårets udløb i overensstemmelse med bogføringslovens regler. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymi-seret form.

Vores arbejde indebærer dialog med en lang række personer – offentlige og private – om vilkårene for den finansielle sektor. Dette afsnit indeholder politikken for Finans Danmarks behandling af personoplysninger om personer hos pressen, politikere og andre interessenter. De oplysninger, vi behandler, stammer enten fra dig selv eller fra offentligt tilgængelige kilder.

Typer af personoplysninger

Finans Danmark kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende kontaktoplysninger

Organisatoriske oplysninger som fx ansættelsessted, stillingsbetegnelse og beskæftigelsesområde

Oplysninger om politisk tilhørsforhold (hvis disse oplysninger er offentligt tilgængelige)

Korrespondance med dig

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

Politisk interessevaretagelse

For at kunne varetage dialogen med presse, politikere og andre interessenter og formidle Finans Danmarks synspunkter som interesseorganisation

For at kunne kommunikere med dig

For at kunne levere relevant information og invitationer til dig

Behandlingsgrundlag

Finans Danmark behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i som interesseorganisation at varetage politiske interesser samt varetage dialogen med dig og formidle Finans Danmarks synspunkter. Vi kan derudover behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at kommunikere med dig og sende dig relevante nyheder, invitationer og informationer (hvor samtykke ikke er påkrævet) (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Oplysninger om politisk tilhørsforhold behandler vi kun i det omfang du selv har offentliggjort disse oplysninger (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe du er ansat i den relevante stilling eller i øvrigt er politisk aktiv eller interessent. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

Dette afsnit indeholder politikken for Finans Danmarks behandling af personoplysninger om medlemmer af udvalgs- og arbejdsgrupper, som Finans Danmark administrerer.

Typer af personoplysninger

Finans Danmark kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende kontaktoplysninger

Organisatoriske oplysninger som fx ansættelsessted, stillingsbetegnelse og beskæftigelsesområde

Oplysninger om deltagelse i udvalgs- og arbejdsgrupper, herunder møder

Korrespondance med dig

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

Administration af den udvalgs- eller arbejdsgruppe, du er en del af

For at kunne levere relevante informationer og nyheder til dig

For at kunne kommunikere med dig

Varetagelse af Finans Danmarks medlemmers interesser

Behandlingsgrundlag

Finans Danmark behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i som interesseorganisation at administrere den udvalgs- eller arbejdsgruppe, du er en del af samt varetage Finans Danmarks medlemmers interesser. Vi kan derudover behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at kommunikere med dig og sende dig relevante nyheder og informationer (hvor samtykke ikke er påkrævet) (databeskyttelsesfor-ordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Oplysninger om politisk tilhørsforhold behandler vi kun i det omfang du selv har offentliggjort disse oplysninger (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e).

Opbevaringsperiode

Oplysninger der indgår i referater o. lign. materiale om den udvalgs- eller arbejdsgruppe, du er en del af, vil blive opbevaret i 25 år. Dine kontaktoplysninger sletter vi 6 måneder efter din udtræden af udvalgs- eller arbejdsgruppen. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

Dette afsnit indeholder politikken for Finans Danmarks behandling af personoplysninger om ejere af enkeltmandsvirksomheder eller kontaktpersoner hos Finans Danmarks samarbejdspartnere.

Indsamling af personoplysninger

Finans Danmark kan indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i følgende tilfælde:

Når din virksomhed eller den virksomhed, du arbejder ved, indgår en aftale med Finans Danmark

Når du har vist interesse for Finans Danmarks services, fx ved at give Finans Danmark dit visitkort

Når du samarbejder og kommunikerer med Finans Danmark

Typer af personoplysninger

Finans Danmark kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende kontaktoplysninger

Organisatoriske oplysninger som fx virksomhedens navn og adresse, stillingsbetegnelse, beskæftigelsesområde, primært arbejdssted og -land

Kontraktuelle oplysninger som fx ordrer, fakturaer, kontrakter og andre aftaler mellem din virksomhed (eller din arbejdsgiver) og Finans Danmark, som måtte indeholde fx dine kontaktoplysninger

Finansielle oplysninger, som fx betalingsbetingelser, bankoplysninger og kreditvurderinger (hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed)

Sådanne informationer kan vi modtage direkte fra dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance med dig) eller fra en tredjepart som fx din arbejdsgiver.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

Generel planlægning, opfyldelse og administration af samarbejder, herunder kontrakter

Administration som fx behandling af betalinger, regnskabsførelse og revision

Nyhedsbreve og anden markedsføringskommunikation

Gennemførelse af forespørgsler fra dig

Generel kommunikation

Serviceudvikling

Statistik og analyse

Håndtering af konflikter

Behandlingsgrundlag

Finans Danmark behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i fx at administrere den daglige drift i overensstemmelse med lovlige og fair forretningsmetoder, herunder planlægning, udførelse og administration af samarbejdet eller vores legitime interesse i fx at udføre, statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter (hvor samtykke ikke er påkrævet), såvel som forbedring og udvikling af vores services. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forhindre svindel eller fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Retlig forpligtelse: Behandlingen af dine personoplysninger vil i nogle tilfælde være nødvendig for overholdelsen af retlige forpligtelser, som fx vores forpligtelse til at forebygge ulovlige aktiviteter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 2 år fra samarbejdets ophør. I det omfang oplysningerne indgår i bogføringsmateriale, kan vi dog opbevare dine personoplysninger i 5 år fra regnskabsårets udløb i overensstemmelse med bogføringslovens regler. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

Typer af personoplysninger

Når du deltager i møder og konferencer, behandler vi dine personoplysninger. Finans Danmark kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

Navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer

Stilling og ansættelsessted

Hvilke møder og konferencer du tilmelder dig og deltager i

Om du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Situationsbilleder fra arrangementet (såfremt der er tale om et åbent arrangement)

Formål med behandlingen

Finans Danmark behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Administration af mødet/konferencen

Gennemførsel af din tilmelding og udarbejdelse af deltagerliste

Kommunikation med dig vedrørende mødet/konferencen, herefter med henblik på at eftersende relevant materiale fra mødet/konferencen

Forbedring af vores services

Statistik og analyse

Generel markedsføring

Dokumentation af Finans Danmarks historie

Behandlingsgrundlag

Finans Danmark behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

Kontraktuelle forpligtelser: Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde vores aftale med dig om din deltagelse i arrangementet (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Legitime interesser: Finans Danmark baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i at kunne kommunikere med dig vedrørende det pågældende arrangement, herunder eftersende relevant materiale fra arrangementet, vores legitime interesse i at foretage statistik og analyse og forbedre vores services samt vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig (hvor samtykke ikke er påkrævet). Vi kan desuden gemme situationsbilleder fra åbne arrangementer med det formål at dokumentere Finans Danmarks historie samt offentliggøre sådanne billeder på vores hjemmeside og anden eksternt rettet kommunikation på baggrund af vores legitime interesse i at markedsføre Finans Danmarks aktiviteter. I tilfælde, hvor vi afholder arrangementet sammen med andre parter, deler vi desuden billederne med disse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 2 år fra din deltagelse. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

Typer af personoplysninger

Når du som medlem bruger Extranettet på Finans Danmarks hjemmeside, behandler Finans Danmark dine personoplysninger. Finans Danmark kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

Dit navn

Hvilken organisation du er tilknyttet

Din e-mailadresse

Eventuelt billede knyttet til din Microsoft account

Digitale fodspor

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

Administration af din adgang

Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag

Finans Danmark behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

Legitime interesser: Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at administrere din brugeradgang til Extranettet samt vores legitime interesse i at føre statistik og lave analyser, så vi kan forbedre brugeroplevelsen (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i op til 1 år efter din fratræden. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

Dette afsnit indeholder politikken for Finans Danmarks behandling af personoplysninger indsamlet via Finans Danmarks profiler eller sider på sociale medier.

Finans Danmark og udbyderne af de sociale medier er fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på Finans Danmarks profil eller side på det enkelte sociale medie. Finans Danmark overholder Datatilsynets retningslinjer om fælles dataansvar og forsøger, ved brug af tilgængelige værktøjer og midler, bedst muligt at sikre, at du modtager information om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger Finans Danmarks profiler eller sider på sociale medier.

Finans Danmark har profiler eller sider på følgende sociale medier:

Indsamling af personoplysninger

Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan Finans Danmark og udbyderen af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

Oplysninger der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser og din by

Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil

Kommentarer du efterlader på vores opslag

At du har besøgt vores profil

Formålene med behandlingen

Finans Danmark behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Forbedring af vores produkter og services, herunder vores profiler og sider på sociale medier

Statistik og analyse

For at kunne kommunikere med dig hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked

Markedsføring generelt

Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål:

Forbedring af deres annoncesystem

For at give Finans Danmark statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider

Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på nedenstående grundlag:

Legitime interesser: Finans Danmark baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores profiler på sociale medier, samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services (data-beskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Udbyderne af de sociale medier baserer behandlingen af dine personoplysninger på deres legitime interesser, herunder deres interesse i at forbedre deres annoncesystem og levere statistikker til Finans Danmark, som udbyderen af det sociale medie fx udarbejder på baggrund af dit besøg på Finans Danmarks profil eller side på det sociale medie. Derudover har udbyderne af de sociale medier en legitim interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Samtykke: Udbyderne af de sociale medier behandler visse af dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt via dine privatlivsindstillinger på det sociale medie (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 2 år. Likes, kommentarer, anmeldelser og andre interaktioner, du efterlader på siden, skal du dog selv sørge for at slette, hvis du ønsker det. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

Se venligst privatlivspolitikken for udbyderen af de enkelte sociale medier for information om, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger.

Hvem deler udbydere af sociale medier dine personoplysninger med?

Udbyderne af sociale media kan bl.a. dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:

 •         Andre enheder I den koncern udbyderen af det sociale medie er en del af
 •         Eksternt med samarbejdspartnere der leverer analyse- og undersøgelsesservices
 •         Annoncører
 •         Andre individer der besøger vores profil eller side på det sociale medie 
          (i det omfang dine oplysninger er offentligt tilgængelige)
 •         Forskere og andre akademikere

Du kan finde mere information om, hvem udbyderne af de sociale medier deler dine personoplysninger med i de enkelte udbyderes privatlivspolitik.

Udbyderne af de sociale medier kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan læse mere i de enkelte udbyderes privatlivspolitikker.

Du kan læse mere om, hvem Finans Danmark deler dine personoplysninger med, i afsnittet om Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere nedenfor.

Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Finans Danmark leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Til brug for medlems- og interessentundersøgelser, deler vi oplysninger med eksterne samarbejdspartnere, som udfører analysearbejde for os.

Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet


Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Finans Danmark

Amaliegade 7

1256 København K

Telefon: 33 70 10 00

E-mail: gdpr-jura@fida.dk


Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk   

FÅ OPDATERINGER PÅ MAIL

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

TILMELD NYHEDER

Finans Danmark er interesse- og arbejdsgiverorganisation for penge- og realkreditinstitutter, kapitalforvaltere, børsmæglere, investeringsfonde, samt datacentraler, it- og fintechvirksomheder i den finansielle sektor.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde