Det er gratis at lukke almindelige indlånskonti, hvis du har haft dem i mere end 12 måneder, men din gamle bank kan tage betaling for eksempelvis at afvikle dine lån og overflytte din pensionsopsparing. Din nye bank kan tage betaling for at oprette den nye kassekredit, lån og pensionsopsparinger. Spørg hvis du er i tvivl.

Ønsker du at flytte lån, vil din nye bank kreditvurdere dig, og din nye rådgiver vil typisk spørge til din jobsituation, bede om seneste lønsedler, årsopgørelse fra SKAT med videre. Din nye bank skal lære din økonomi at kende for at kunne give dig den bedste rådgivning.

Din nye bank kan hjælpe dig med at flytte dine BetalingsService-betalinger og give din arbejdsgiver eller offentlige myndigheder besked om dit bankskifte og dine nye konti.

Flytning af betalingskonti skal ske inden for 12 arbejdsdage efter, at din nye bank har modtaget dit samtykke til flytningen og alle relevante oplysninger. Hertil kommer eventuelle forsendelsesdage.

Flytning af banklån, pensionsopsparinger, lån med pant i fast ejendom og værdipapirdepoter kan dog tage længere tid.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

TILMELD NYHEDER

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde