Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Forstå dit realkreditlån

Der bliver ofte talt om realkreditlån, kurser, renter og låneomlægninger - med god grund. De fleste optager nemlig realkreditlån, når de skal finansiere fast ejendom, fordi det er den billigste form for finansiering.

Der er sammenhæng mellem realkreditlån og de bagvedliggende obligationer.

Det gør realkreditlånene gennemsigtige, fordi vilkårene fastsættes objektivt ud fra markedsrenter og obligationskurser. Realkreditlån kan også indfries før udløb på markedsvilkår. Derfor følger mange med i, hvordan renter og kurser udvikler sig. Det gør det danske realkreditsystem unikt i forhold til boligfinansieringssystemer i andre lande.

Der er enkelte produkter, der afviger fra det generelle billede.

 

Få overblik over vigtige elementer vedr. realkreditlån

Vi giver her et indblik i en række væsentlige principper for realkreditlån og introduktion til væsentlige begreber.

Før låntager kan få realkreditlån i sin faste ejendom, skal realkreditinstituttet besigtige og værdiansætte ejendommen. 
 

I realkreditlovgivningen er opsat en række regler for, hvor store lån der må ydes i en ejendom i forhold til dens værdi (lånegrænser), hvor lang tid lånene må løbe (løbetid), og i hvilket omfang lånene må være afdragsfri. 

Der findes flere forskellige låntyper, og de kan overordnet grupperes i obligationslån og kontantlån. Både obligationslån og kontantlån kan tilbydes med fast rente eller med variabel rente/rentetilpasning og være baseret på konverterbare eller inkonverterbare obligationer. 

Realkreditlån er generelt baseret på obligationer. Skal man optage eller indfri et realkreditlån, afhænger resultatet derfor af de kurser, som obligationerne kan sælges til (nye lån) eller købes til (indfrielse af lån) på markedet. Kurssikring er en aftale om, at et realkreditlån skal udbetales eller indfries til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. 

Låneomlægning dækker over en række forskellige situationer, hvor der optages nyt realkreditlån, som bruges til at indfri et eksisterende lån. Låneomlægning betegnes ofte som konvertering. 

Ved optagelse af lån vil der fra realkreditinstituttets side ske en sagsbehandling.

Processen for et låneoptagelsesforløb består overordnet af følgende elementer:

  • Låneansøgning
  • Vurdering af ejendommen
  • Kreditvurdering
  • Lånetilbud
  • Pantebrev
  • Tinglysning af pantebrev og udbetaling

 Der gælder en række skatteregler, som har betydning for låntagernes overvejelser om valg af realkreditlån.

Realkreditlån er baseret på obligationer. Uanset om der er lang eller kort løbetid på obligationen, er det renten og kursen på denne, som bestemmer vilkårene på lånet. Det gælder også, når lånet skal indfries.

Nyheder

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde