Låneoptagelse

Når man ansøger om et realkreditlån, vil realkreditinstituttet vurdere både låntagers økonomi og værdien af ejendommen, før et lånetilbud afgives. Læs mere om denne proces.

Kreditvurdering

Når man ansøger om et realkreditlån, skal realkreditinstituttet vurdere både låntagerens evne til at betale lånet tilbage og ejendommens værdi.

Med udgangspunkt i Finanstilsynets god skik-regler vurderer realkreditinstituttet, om låntager er i stand til at betale lånet tilbage. Vurderingen er typisk baseret på indkomst, formue, kredithistorie og et budget. Vurderingen skal sikre, at låntagerne har en robust økonomi i forhold til lånenes renterisiko. Man kan kun få et rentetilpasningslån eller afdragsfrit realkreditlån, hvis man kan betale et 30-årigt fastforrentet lån med afdrag. Det skal sikre et vist råderum hos den enkelte låntager ved optagelse af et rentetilpasningslån eller afdragsfrit lån.

Værdiansættelse af fast ejendom

Før låntager kan få realkreditlån i fast ejendom, skal realkreditinstituttet besigtige og værdiansætte ejendommen.

Generelt gælder det, at realkreditinstituttet ikke må ansætte en værdi på ejendommen, der er højere end ejendommens rimelige kontante handelsværdi. Det gælder også i de tilfælde, hvor ejendommen faktisk er handlet til en højere pris. Ved ejendommens rimelige kontante markedsværdi forstås det beløb, som flere kyndige erhververe med kendskab til de stedlige pris- og markedsforhold for ejendomme af den pågældende art og med lignende størrelse, kvalitet og udstyr, må skønnes at ville betale for ejendommen.

Værdiansættelsen skal sammen med de lovgivne lånegrænser for realkreditlån sikre, at ejendommens værdi både på kort og langt sigt modsvarer værdien af de obligationer, der udstedes til finansiering af lånet. Finanstilsynet har ansvar for at føre tilsyn med, at realkreditinstitutterne overholder reglerne om værdiansættelse og lånegrænser.

Lånetilbud

Et lånetilbud fra et realkreditinstitut gælder normalt i seks måneder fra udstedelsesdatoen. Sammen med lånetilbuddet følger som hovedregel en låne- og pantsætningsaftale for den ejendom, der ligger til sikkerhed for realkreditlånet, de særlige vilkår der gælder for det specifikke lån og de almindelige betingelser for realkreditlån.

Omkostninger ved låneoptagelse

  • Ved optagelse af realkreditlån kan der være forskellige etableringsomkostninger:
  • Lånesagsgebyr for realkreditinstituttets behandling af lånesagen
  • Stiftelsesprovision .
  • Kurtage og kursskæring ved obligationshandel
  • Eventuelle andre gebyrer til realkreditinstituttet
  • Tinglysningsafgift til staten
  •  Omkostningerne ved låneoptagelsen vil fremgå af lånetilbuddet fra realkreditinstituttet.

 

Mere om Lånetilbud

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde