Lånegrænser, løbetider og afdragsfrihed

I realkreditlovgivningen er opsat en række regler for, hvor store lån der må ydes i en ejendom i forhold til dens værdi (lånegrænser), hvor lang tid lånene må løbe (løbetid), og i hvilket omfang lånene må være afdragsfri.

Lånegrænser 

Når et realkreditinstitut har fastsat værdien af den faste ejendom og skal fastlægge størrelsen af lånet, kan det alene ske inden for realkreditlovgivningens maksimale lånegrænser. Det vil sige grænsen for lånets størrelse i forhold til ejendommens værdi. 

Oversigt over lånegrænser og løbetider 

Oversigten over lånegrænser og løbetider viser de maksimale lånegrænser og løbetider for de enkelte ejendomskategorier, som de er fastsat i realkreditlovgivningen. Løbetiden på et lån er det antal år, låntageren har til at betale lånet tilbage. Det enkelte realkreditinstitut tager i den konkrete lånesag stilling til, om de maksimale rammer kan anvendes.

 

Ejendomskategori

RO-belåning

SDO/SDRO-belåning

 

Maks. lånegrænse, pct.

Maks. løbetid, år

Maks. lånegrænse, pct.

Maks. løbetid, år

Ejerboliger til helårsbrug

80

30

 

80

75

 

30

Ingen begrænsninger

Fritidshuse - ikke erhvervsmæssig udlejning

75

30

75

30

Fritidshuse - erhvervsmæssig udlejning

60

30

60

30

Privat boligudlejning

80

30

80

30

Private andelsboliger

80(1)

30

80(1)

30

Alment boligbyggeri

Nybyggeri og etablering af almene boliger i eksisterende ejendomme

84(2)

40/30(3)

84(2)

40/30(3)

Eksisterende ejd.

80(4)

30

80(4)

30

Landbrug, skovbrug og gartnerier

70

30

60/70(5)

30

Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål

80

30

60/70(5)

30

Kontor- og forretningsejendomme

60

30

60/70(5)

30

Industri-og håndværksejendomme

60

30

60/70(5)

30

Kollektive energiforsyningsanlæg

60

30

60/70(5)

30

Ubebyggede grunde

40

30

40

30

 

Anmærkninger:

  1. Opføres en privat andelsbolig som en ustøttet andelsbolig efter lov om almene boliger, kan kommunalbestyrelsen stille garanti for belåning ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
  2. Der ydes offentlig garanti for den del af lånet, der ligger ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
  3. Ministeriet for by, bolig og landdistrikter fastsætter nærmere regler for, hvilke lån der skal anvendes til finansieringen. P.t. anvendes rentetilpasningslån med årlig rentetilpasning og en løbetid på 30 år.
  4. Lånegrænsen kan overskrides mod offentlig garanti. Ved SDO/SDRO baserede lån stilles garanti for lån ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
  5. Lånegrænsen kan forhøjes til 70 pct., hvis der stilles supplerende sikkerhed for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens værdi.

 

Afdragsfrihed:

Det er muligt at optage lån med afdragsfrihed - dvs. lån hvor der i dele af lånets løbetid alene betales rente og bidrag, men ikke afdrag.

Der er dog begrænsninger på afdragsfrie lån, når det gælder lån til ejerboliger til helårsbrug og fritidshuse. Her gælder, at den afdragsfri periode højest må være på op til 10 år.  Begrænsningen gælder dog ikke, hvis lån i ejerboliger til helårsbrug ydes på basis af særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO), og lånet ydes inden for en lånegrænse på 75 pct. I andre ejendomskategorier kan der principielt ydes lån med ubegrænset afdragsfrihed. 

 

Læs også

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde