Låntyper

I dag tilbyder realkreditinstitutterne tre hovedtyper realkreditlån.

  • Fastforrentet lån
  • Rentetilpasningslån
  • Lån med variabel rente (med eller uden renteloft).

De kan oftest kombineres med perioder med afdragsfrihed. Fælles for dem er, at der er tale om standardiserede lån – eller med et populært udtryk: hyldevarer. Realkreditlån er ikke individuelt tilpasset til den enkelte kundes behov. Det giver stordriftsfordele og er med til at holde prisen nede. Den samlede lånepalette giver alligevel både låntagere og investorer mulighed for at vælge et produkt, der passer til den enkeltes risikoprofil og investeringsønsker.

Obligationsindfrielse på markedsvilkår

Gælder for alle typer lån. Alle typer realkreditlån kan indfries ved hjælp af obligationsindfrielse. Det vil sige, at låntageren kan købe sig ud af sit lån ved at købe lånets bagvedliggende obligationer i markedet på samme vilkår som andre investorer. Denne mulighed er en direkte følge af en-til-en sammenhængen mellem lån og obligation.

Muligheden for obligationsindfrielse er en stor fordel for låntager, fordi han eller hun kan være sikker på, at prisen for at indfri lånet, hverken er for høj eller lav. Den følger markedsprisen og skal ikke forhandles med realkreditinstituttet.

Låntyper

På lån med variabel rente ændres renten med kortere intervaller, typisk 3 eller 6 måneder.

Obligationerne bag lånet udskiftes nogle gange i lånets løbetid ligesom ved rentetilpasningslån. Renten afhænger af en referencerente. For lån i danske kroner er referencerenten oftest den såkaldte Cibor-rente. Cibor står for Copenhagen Interbank Offered Rate og er en rente, der dagligt offentliggøres af OMX NASDAQ.

Det er muligt at vælge et lån, hvor renten er variabel men maksimalt kan stige til et vist niveau (loft). På den måde sikrer man sig mod større rentestigninger. Hvis lånet har loft over renten på eksempelvis 6 %, betyder det, at renten i en eventuelt aftalt periode ikke kan blive højere end 6 %.

Lånets rente vil derfor følge udviklingen i Cibor-renten, så længe Cibor ikke overstiger 6 %. Lån med variabel rente kan indfries på flere måder: Enten til en kurs der er aftalt på forhånd - typisk kurs 100 til 105 - eller ligesom rentetilpasningslån til kurs 100, når de bagvedliggende obligationer udskiftes. Låntager kan også købe obligationerne bag lånet til markedspris. Der er også variabelt forrentede lån, der er inkonverterbare, hvor der gælder forskellige indfrielsesmuligheder for produkterne.

Rentetilpasningslånene blev introduceret i 1996 og blev hurtigt populære.

Den umiddelbare fordel for låntager ved at vælge et rentetilpasningslån er, at renten typisk er lavere end renten på et fastforrentet lån, når lånet optages. Til gengæld kender låntager ikke den fremtidige ydelse på lånet. Renten ændrer sig nemlig over lånets løbetid, når lånet rentetilpasses. Det sker typisk med 1, 3, 5 eller 10 års mellemrum.

Lånet rentetilpasses, når obligationerne bag lånet erstattes af nye obligationer. Renten på de nye obligationer bestemmer renten for den næste periode, indtil lånet rentetilpasses igen. Den lavere rente i begyndelsen skal derfor afvejes mod risikoen for, at renten stiger gennem lånets løbetid.

Et rentetilpasningslån kan indfries til kurs 100, hver gang en ny tilpasning af renten finder sted. Alternativt kan man - som ved alle realkreditlån – indfri det ved at opkøbe obligationerne på markedsvilkår.

Nogle låntyper kan som alternativ til danske kroner optages i euro. Der findes endvidere enkelte særlige låntyper i euro, som alene ydes i erhvervs- og udlejningsejendomme.

Ved optagelse af lån i euro er der flere forhold, som låntageren skal være særlig opmærksom på:

  • Valutarisiko: Eurolån er en fordel for den person eller virksomhed, som har indtjening i euro, idet terminsydelserne i euro udligner hele eller dele af kursrisikoen på indtjeningen. Hvis låntageren omvendt ikke har indtjening i euro, er det vigtigt at være opmærksom på, at låntageren - ud over kursrisikoen på obligationerne – også har en valutakursrisiko. Valutakursrisikoen spiller ikke kun en rolle ved lånets udbetaling, men også ved betaling af terminsydelser, gældsovertagelse og indfrielse.
  • Særlige beskatningsregler: Der er særlige beskatningsregler for lån i euro.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde