Låneomlægning

Låneomlægning dækker over en række forskellige situationer, hvor der optages nyt realkreditlån, som bruges til at indfri et eksisterende lån. Låneomlægning omfatter bl.a. konvertering.

Konvertering er den situation, hvor der alene optages et nyt lån, som kan dække indfrielsen af det eksisterende lån, inklusive omkostninger, og hvor det nye lån får samme prioritetsstilling som det lån, der omlægges.

Forskellige former for konvertering (låneomlægninger):

  • Nedkonvertering: Det nye lån har en lavere rente end det lån, der omlægges
  • Opkonvertering: Det eksisterende lån omlægges til et nyt lån med højere rente
  • Vandret konvertering: Begge lån har samme rente
  • Skrå konvertering: Omlågning til en anden låntype

Ved konverteringer er låneomlægningen i sig selv et formål, idet den typisk sker for at opnå en fordel på kortere eller længere sigt. Låneomlægning foretages også i tilknytning til andre låneformål, så som tillægsbelåning og ejerskiftebelåning.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde