Fortsat pæn indtjening i bankerne i første halvår 2018

Publiceret 12-10-2018
Nyhed Analyse

De danske bank- og realkreditkoncerner har fortsat pæn indtjening, selv om resultatet er lidt lavere i 1. halvår 2018 end i samme periode i 2017. Sektoren opbygger fortsat kapital. Det viser regnskaberne for 1. halvår 2018.

Indtjeningen i de 17 største bank- og realkreditkoncerner er på et lidt lavere niveau i 1. halvår 2018 i forhold til 1. halvår 2017. Resultatet efter skat for de omfattede koncerner er på 17,6 mia. kr. i 1. halvår 2018 mod 22,1 mia. kr. i samme periode sidste år.

Den lavere indtjening skyldes primært ændrede markedsforhold i 2018. I februar måned opstod der turbulens på de finansielle markeder med efterfølgende ringere afkastmuligheder, som har betydet et væsentligt fald i indtægterne på koncernernes beholdninger af værdipapirer – de såkaldte kursreguleringer.

Kursreguleringerne var kilde til ekstraordinært høje indtægter i 2017 som følge af en ganske positiv udvikling på de finansielle markeder. Den udvikling er altså ikke fortsat ind i første halvdel af 2018.

 

Læs hele rapporten om bankernes halvårsregnskaber her.

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Niels Arne Dam

Cheføkonom, Analysedirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde