Bestyrelse og direktion

Finans Danmarks øverste besluttende myndighed er generalforsamlingen, som vælger bestyrelsen for et år ad gangen. Formand og næstformænd bliver valgt af generalforsamlingen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, der hvert år vælges af generalforsamlingen. Formanden og næstformænd vælges blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen mødes typisk 6 gange om året og behandler Finans Danmarks sager af principiel betydning.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Hvert medlem har én stemme, og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formanden eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget. Medlemmerne af bestyrelsen samt disses personlige suppleanter vælges for et år ad gangen. Medlemmerne af bestyrelsen er:

Bestyrelsesmedlem Personlig Suppleant
Formand

Adm. direktør 
Carsten Rasch Egeriis
Danske Bank

 

Bankdirektør 
Glenn Söderholm
Danske Bank

1. næstformand 


Bankdirektør 
Bjørn Bøje Jensen
Nordea Bank Danmark

 


Bankdirektør
Mads Skovlund Pedersen
Nordea Bank Danmark

2. næstformand


Koncernchef
Michael Rasmussen
Nykredit Realkredit

 


Koncerndirektør
Anders Jensen
Nykredit Realkredit

Adm. direktør
Petter Blondeau
Fynske Bank
Bankdirektør
Lars Frank Jensen
Kreditbanken
Adm. direktør
John Christiansen
Lån & Spar Bank
Bankdirektør
Claus Andersen
Ringkjøbing Landbobank
Ordf. direktør
Anders Dam
Jyske Bank
Adm. direktør
Carsten Tirsbæk Madsen
Jyske Realkredit A/S
Adm. direktør
Karen Frøsig
Sydbank
Bankdirektør
Bjarne Larsen
Sydbank
Adm. direktør
Jens Kr. A. Møller
DLR Kredit A/S
Direktør
Pernille Lohmann
DLR Kredit A/S
Adm. direktør
Lasse Nyby
Spar Nord Bank
Direktør
Lars Møller
Spar Nord Bank
​Adm. direktør
Vagn Hansen
Sparekassen Danmark
​Adm. direktør
Ole Beith
Sparekassen Thy

Direktionen

Direktionen består af adm. direktør Ulrik Nødgaard og viceadm. direktør Ane Arnth Jensen.

Formandskabet

Formandskabet består af formand og to næstformænd, der - som den øvrige bestyrelse - bliver valgt på generalforsamlingen for et år. Formandskabet består af formand Carsten Rasch Egeriis, bankdirektør i Danske Bank. Mads Skovlund Pedersen fra Nordea er fungerende første næstformand og Michael Rasmussen fra Nykredit Realkredit er anden næstformand.

Stabsfunktioner

Finans Danmark er inddelt i en række stabsfunktioner og forretningsområder. Se mere her

Udvalg

Dertil kommer en række udvalg, som nedsættes af bestyrelsen efter behov.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde