Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Bestyrelse og direktion

Finans Danmarks øverste besluttende myndighed er generalforsamlingen, som vælger bestyrelsen for et år ad gangen. Formand og næstformænd bliver valgt af generalforsamlingen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Hvert år efter den årlige generalforsamling holder Finans Danmark Årsmøde.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, der hvert år vælges af generalforsamlingen. Formanden og næstformænd vælges blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen mødes typisk 6 gange om året og behandler Finans Danmarks sager af principiel betydning.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Hvert medlem har én stemme, og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formanden eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget. Medlemmerne af bestyrelsen samt disses personlige suppleanter vælges for et år ad gangen. Medlemmerne af bestyrelsen er:

Bestyrelsesmedlem Personlig Suppleant
Formand

Koncernchef
Michael Rasmussen
Nykredit Realkredit A/S


Koncerndirektør 
Anders Jensen
Nykredit Realkredit A/S

1. næstformand

Bankdirektør 
Bjørn Bøje Jensen
Nordea Bank Danmark


Bankdirektør
Mads Skovlund Pedersen
Nordea Bank Danmark

2. næstformand

Bankdirektør
Carsten Rasch Egeriis
Danske Bank

 

 

Adm. direktør
Petter Blondeau
Fynske Bank
Bankdirektør
Lars Frank Jensen
Kreditbanken
Adm. direktør
John Christiansen
Lån & Spar Bank
Bankdirektør
Claus Andersen
Ringkøbing Landbobank
Ordf. direktør
Anders Dam
Jyske Bank
Direktør
Carsten Tirsbæk Madsen
Jyske Realkredit A/S
Adm. direktør
Karen Frøsig
Sydbank
Bankdirektør
Bjarne Larsen
Sydbank
Adm. direktør
Jens Kr. A. Møller
DLR Kredit A/S
Direktør
Pernille Lohmann
DLR Kredit A/S
Adm. direktør
Lasse Nyby
Spar Nord Bank
Adm. direktør
Lars Møller
Spar Nord Bank
Adm. direktør
Claus E. Petersen
Den Jyske Sparekasse
​Adm. direktør
Klaus Skjødt
Sparekassen Kronjylland

Direktionen

Direktionen består af adm. direktør Ulrik Nødgaard og viceadm. direktør Ane Arnth Jensen, som ses på billedet herunder.

Formandskabet

Formandskabet består af formand og to næstformænd, der - som den øvrige bestyrelse - bliver valgt på generalforsamlingen for et år. Formandskabet består af formand Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit. Bjørn Bøje Jensen fra Nordea er første næstformand, Carsten Rasch Egeriis fra Danske Bank er anden næstformand.

Stabsfunktioner

Finans Danmark er inddelt i en række stabsfunktioner og en række forretningsområder. Se organisationsdiagram her.

Udvalg

Dertil kommer en række udvalg, som nedsættes af bestyrelsen efter behov.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde