Udvalg

Udvalget varetager sektorens overordnede forretningsmæssige og strategiske interesser i forhold til betalings- og digitaliseringsområdet.

Udvalgsansvarlig:
Digitaliseringsdirektør Michael Busk-Jepsen 

Udvalget arbejder for de bedst mulige vilkår for finansiering med covered bonds, som fx realkreditobligationer. Det sikrer billig og stabil finansiering til danske boligejere og erhvervsvirksomheder. Udvalget arbejder proaktivt og konstruktivt for at påvirke den nationale og internationale udvikling inden for reguleringen af værdipapirområdet til gavn for låntagerne og et rigere samfund.

Udvalget beskæftiger sig bl.a. med:

 • Regulering af covered bonds og andre dækkede obligationer
 • Likviditet på obligationsmarkedet
 • Markedsmisbrugsreglerne for obligationsudstedere
 • Prospekter for obligationsudstedelser
 • Rating af obligationer
 • ECBC Covered Bond Label
 • Obligationer som sikkerhed i centralbanker

Udvalgsansvarlig: 
Direktør for ejendomsfinansiering Peter Jayaswal

Udvalget beskæftiger sig med opgaver af lovforberedende og lovfortolkende art, behandling af juridiske spørgsmål af generel og principiel betydning, afgivelse af responsa samt afklaring af eventuelle tvister, der måtte udspringe af aftaler i Finans Danmarks regi.

Udvalgsansvarlig:
Juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen

Kapitalkravsudvalget har til opgave at følge og påvirke den nationale og internationale udvikling inden for reguleringen af kreditinstitutternes kapital- og likviditetsforhold. Udvalget belyser konsekvenser af foreslået regulering. 

Udvalget skal søge at sikre fornuftige kapital- og likviditetsmæssige rammevilkår for kreditinstitutter i Danmark og arbejde for at den danske regulering er på linje med den internationale regulering og praksis.

Udvalgsansvarlig:
Direktør for Kapital og Markedsregulering, Anders Schou

Udvalget beskæftiger sig med opgaver af betydning for sektorens generelle og principielle interesser i forbindelse med fastlæggelse af retningslinier for kreditgivning til specifikke sektorer eller grupper.

Udvalgsansvarlig:
Cheføkonom, analysedirektør Niels Arne Dam

Udvalget beskæftiger sig med landbruget.

Udvalgsansvarlig:
Direktør for ejendomsfinansiering, Peter Jayaswal

Udvalget beskæftiger sig med ejendomsmarkedet generelt, realkreditlån, realkreditlignende lån og al anden finansiering mod pant i fast ejendom. Det er et meget vigtigt område for danske familier og virksomheder, og udvalget arbejder proaktivt og konstruktivt for at sikre gode rammevilkår for ejendomsmarkedet og ejendomsfinansiering til gavn for låntagerne og et rigere samfund.

Udvalget beskæftiger sig bl.a. med: 

 • Forbrugerbeskyttelse – herunder god skik for boligkredit
 • Værdiansættelse, kreditvurdering og låneudmåling
 • Grænseflader til ejendomsformidling og -handel
 • Tinglysning og ejendomsregistrering
 • Statistik om ejendomsmarkedet og ejendomsfinansiering
 • Finansiering af andelsboliger
 • Finansiering af almene boliger

Udvalgsansvarlig: 
Direktør for ejendomsfinansiering, Peter Jayaswal

Udvalget beskæftiger sig med opgaver inden for det samlede regnskabsområde, herunder også de nyere finansielle instrumenter. Som led heri skal udvalget også varetage spørgsmål i relation til Finanstilsynets rådgivende regnskabsudvalg for sektoren.

Udvalgsansvarlig:
Direktør for Kapital og Markedsregulering, Anders Schou

Udvalget beskæftiger sig med opgaver af lovforberedende og lovfortolkende art inden for skatteområdet samt skatteretlige spørgsmål af generel betydning for sektoren.

Udvalgsansvarlig:
Direktør for investering og opsparing, Birgitte Søgaard Holm 

Udvalget beskæftiger sig med området vedr. økonomisk politik.

Udvalgsansvarlig: 
Cheføkonom, analysedirektør Niels Arne Dam

Udvalget beskæftiger sig med wealth management.

Udvalgsansvarlig:
Direktør for investering og opsparing, Birgitte Søgaard Holm

 

Udvalget varetager nationale og europæiske cyber- og informationssikkerheds spørgsmål, herunder de strategiske behov i den danske finansielle sektor.

Udvalgsansvarlig:
Digitaliseringsdirektør Michael Busk-Jepsen

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

TILMELD NYHEDER

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde