Advarsel

Har du modtaget beskeder fra nogen, der foregiver at arbejde fra Finans Danmark på Facebook Messenger? Hvis du modtager beskeder fra personer, der påstår at være fra Finans Danmark på Facebook, skal du slette beskeden og unlade at svare. Finans Danmark kontakter aldrig personer på Facebook Messenger.

FÅ OPDATERINGER PÅ MAIL

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesse- og arbejdsgiverorganisation for penge- og realkreditinstitutter, kapitalforvaltere, børsmæglere, investeringsfonde, samt datacentraler, it- og fintechvirksomheder i den finansielle sektor.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde