Endnu bedre overblik i danske investeringsfonde

Publiceret 04-04-2018
Nyhed

Ved indgangen til april var alle investeringsfonde i mål med en ny aftale om det kendte omkostningsnøgletal ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent). Aftalen betyder, at pengeinstitutter og investeringsfonde fremover viser de såkaldte ”indirekte handelsomkostninger” i investeringsfonde overalt, hvor ÅOP fremgår. I dag kan Finans Danmark offentliggøre den samlede visning af alle danske investeringsfondes indirekte handelsomkostninger.

Det vil give endnu større gennemsigtighed og overblik for investorerne. De såkaldte indirekte handelsomkostninger er dog ikke omkostninger i traditionel forstand, idet de blandt andet omfatter de forskelle på købs- og salgskurser på børsen, som alle, der handler med værdipapirer, møder.

”Ændringen betyder på ingen måde, at investorerne skal betale øgede omkostninger eller gebyrer. Det betyder alene, at de nu får nu et bedre overblik over totaløkonomien i deres investering, herunder over de såkaldte ”indirekte handelsomkostninger,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing, Finans Danmark, der påpeger at ordet ‘omkostning’ derfor godt kan virke en smule misvisende.

De indirekte handelsomkostninger er et grundvilkår, når man handler værdipapirer, fordi det ikke altid muligt at finde en modpart, som ønsker at handle til den kurs, som investor ønsker at handle til.

“Man kan se det som et udtryk for forskellen på, hvad investoren ønsker at sælge et værdipapir til, og hvad den faktiske handelspris så ender på - du kan kalde det prisen for at opnå en handel. Den forskel opgøres som en omkostning, men det er altså ikke penge, som investeringsfondene eller bankerne tjener,” forklarer Birgitte Søgaard Holm. Hun hæfter sig dog også ved, at de indirekte handelsomkostninger faktisk ofte vil være mindre, når investeringsforeninger handler, end hvis man handler som privat, bl.a. på grund af stordriftsfordelene, der naturligt opstår, når man ‘køber stort ind’.

undefined

Den nye ÅOP-aftale er resultatet af en aftale mellem Finans Danmark, Investering Danmark, Forbrugerrådet Tænk og Dansk Aktionærforening. Aftalen skal sikre, at omkostningsoplysningerne om de enkelte investeringsfonde indeholder de samme elementer, som pengeinstitutterne skal oplyse over for deres kunder fra årsskiftet som følge af de nye investorbeskyttelsesregler, der går under navnet: MiFID II. 

Samtidig bevares det nuværende ÅOP, så investorerne kan vurdere prisudviklingen fra år til år. ÅOP-aftalen gælder i en overgangsperiode fra MiFID II træder i kraft 3. januar 2018 til 1. januar 2022, hvor ÅOP forventes afløst af ny EU-regulering.

 

Læs mere om indirekte handelsomkostninger i vores tekniske gennemgang her.

Få et overblik over afkast risiko og omkostninger her

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde