Obligationsrenter

Finans Danmark offentliggør tre obligationsrenter.

Finans Danmark offentliggør tre obligationsrenter:

  • Den gennemsnitlige korte obligationsrente for realkreditobligationer i danske kroner
  • Den gennemsnitlige korte obligationsrente for realkreditobligationer i euro
  • Den gennemsnitlige lange obligationsrente for realkreditobligationer i danske kroner.

Obligationsrenterne giver et samlet overblik over renteudviklingen på realkreditmarkedet. De beregnes på ugebasis og viser, hvad den gennemsnitlige, effektive obligationsrente har været i den pågældende uge. Med andre ord viser obligationsrenterne, hvad de investorer, der har købt nyudstedte realkreditobligationer i den pågældende uge, i gennemsnit får i effektiv rente. Obligationsrenten offentliggøres hver uge.

Bemærk at den effektive rente i perioder kan være beregnet for lavt. Det skyldes, at så længe der er en positiv nettoudstedelse i en obligationsserie indgår den i beregningen, selvom obligationen ikke har været handlet i den pågældende uge eller længere tid. Der anvendes blot senest handlede kurs. Det betyder, at det kan være en "gammel" og "for høj" kurs, der indgår i beregningen. Problemet opstår især når der er kort tid til udløb. På beregningstidspunktet vil der være sket en løbetidsforkortende effekt på kursen, men det fanges ikke i beregningen. Den "gamle" og "for høje" kurs medfører i disse tilfælde, at den effektive rente bliver for lav.

Seneste opgørelse af obligationsrenten

Obligationsrenten Kort obligationsrente (DKK) Lang obligationsrente (DKK) Kort obligationsrente (EUR)
Uge 37 1,50 4,90 2,71

Den lange og de korte obligationsrenter (opgjort på ugebasis).

Finans Danmark. Senest opdateret uge 38 2022.

Obligationsrenter i perioden uge 27 2018 til uge 24 2022 er i uge 25 2022 opdateret med reviderede tal.

 

Se data for obligationsrenterne 1997-2022

 

 

For dataserier længere tilbage end 1997 henviser vi til Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde