Negative renter

Danske bankkunder oplever at skulle betale negative renter for nogle af de penge, de har i banken. Mange vil slet ikke blive berørt – mens andre lige nu oplever at skulle betale negative renter af den del af deres indestående, der typisk overstiger 100.000 kroner.

Siden 2012 har Nationalbanken fastsat negative renter i Danmark. De danske banker har derfor i ni år betalt for at sætte penge fra kunderne i Nationalbanken. De første syv år med negative renter sendte de danske banker ikke regningen videre til kunderne, og grænsen for, hvornår en almindelig kunde skal betale negative renter af sit indestående i banken har længe været holdt højt. Grænsen for privatkunder er nu nedsat til typisk 100.000 kroner i flere banker, hvilket har medført offentlig debat.

Nyhed

De fleste af os betaler ikke negative renter

Syv ud af ti voksne danskere har ikke betalt negative renter i 2021. Af dem, der betaler negative renter, slipper de fleste med under 600 kr. før skat. Det viser en ny opgørelse fra Finans Danmark.

Læs mere
Analyse

Negative renter presser bankernes indtjening

Siden 2012 har Nationalbanken haft negativ rente på indskudsbeviser - den lange periode med negative renter betyder, at indtjeningen i bankerne presses som følge af lavere renteindtægter.

Læs mere

Fakta om negative renter

  • Nationalbanken fører fastkurspolitik overfor euroen og følger derfor renten fastsat af Den Europæiske Centralbank (ECB). Med negative renter søger ECB at understøtte og stimulere den europæiske økonomi ved at sikre stabile og billige udlån til husholdninger og virksomheder med behov.

  • Udlånsrenter er tilsvarende rekordlave, hvilket giver billigere lån til virksomheder og husholdninger.

Negative renter i banken

  • Traditionelt set tjener bankerne penge på at modtage indlån fra kunderne og låne dem ud til en højere rente. Men udlånsrenten er faldet mere end indlånsrenten, og samtidig har mange kunder rekordhøje beløb stående i bankerne, hvilket er med til at presse bankernes indtjening.

  • En opgørelse viser, at tre ud af fire normale lønmodtagere ikke skal betale negative indlånsrenter (Finans Danmark, april 2021).

Hvorfor adskiller Danmark sig fra andre lande i EU?

De danske banker har været nødt til at rykke først med negative renter over for kunderne, og det aktuelle omfang af negative indlånsrenter er generelt lidt større i Danmark end i andre lande. Det er der en række grunde til:

  • Den gennemsnitlige indlånsrente for virksomheder i bl.a. Tyskland og Holland er også negativ, jf. ECB. For privatkunder har en tredjedel af de ca. 1.300 tyske banker indført negative indlånsrenter, ligesom det også er sket i de store hollandske banker. Som i Danmark begyndte de andre landes banker med høje grænser for, hvornår der skulle betales negative renter. Beløbsgrænserne er gradvist blevet lavere, også for privatkunder.

  • Den Europæiske Centralbank friholder eurolandenes banker for negative renter på en væsentlig del af deres indskud. Det er ikke tilfældet i Danmark, hvor bankerne skal betale negative renter fra første krone, der placeres i Nationalbanken

  • I Danmark har vi et unikt realkreditsystem, som er en af de absolut billigste finansieringsformer i Europa. Boliger og erhvervsejendomme mv. i Danmark finansieres med realkreditobligationer, hvor bankerne i andre EU-lande typisk bruger indlån som finansiering.

  • Det betyder, at det rekordstore indlån, som de danske banker i øjeblikket modtager fra kunderne, ikke kan lånes ud til boligfinansiering, og derfor må placeres i sikre værdipapirer til negativ rente. Danmark har dermed et af de største indlånsoverskud i Europa.

Mens de lave renter gør ondt på bankernes indtjening, har de været til gavn for både privatkunder og virksomhederne, som har nydt godt af de lave udlånsrenter.

Og selv om mange banker har indført negative renter på privatkunders indskud over 100.000 kroner, så betaler det store flertal af danskere slet ikke negative renter.

Niels Arne Dam, cheføkonom, Finans Danmark

Nyheder

Kontaktpersoner

Niels Arne Dam

Cheføkonom, Analysedirektør

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde