Finansiel regulering

Den finansielle sektor er formentlig en af de mest regulerede. Og det er kun naturligt, at en sektor, der er så vigtig for samfundet, er underlagt skrappe krav. Finans Danmark arbejder for, at branchens viden får indflydelse på regulering og lovgivning. Det sker blandt andet gennem høringssvar, udarbejdelse af analyser og kommentarer samt løbende kontakt til det politiske system i Danmark og EU.

Vi ønsker, at den finansielle sektor også fremadrettet kan tilbyde et godt finansieringsklima for danske virksomheder. Det er derfor afgørende, at lovgivningsmæssige udspil bliver balancerede, så de reelt understøtter vækst og beskæftigelse i Danmark.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde