Overblik over refinansieringsloven

Loven gælder for danske realkreditobligationer (SDRO’er, SDO’er og RO’er), hvor løbetiden på lånet er længere end løbetiden på obligationerne, som finansierer lånet. Et eksempel er et 30 årigt realkreditlån med årlige rentetilpasning, dvs. at lånet er finansieret ved udstedelse af ét årige obligationer en gang om året.

Loven trådte i kraft den 1. april 2014 for obligationer med en oprindelig løbetid på op til og med 12 måneder, og for obligationer med løbetid over 12 måneder den 1. januar 2015.

Med refinansieringsloven er der skabt klarhed over forholdene for låntager, investorer og realkreditinstitutter i en ekstrem krise, hvor et realkreditinstitut ikke kan gennemføre refinansieringen af udløbne obligationer på markedsvilkår eller i tilfælde af, at renten stiger voldsomt.

Download materiale om refinansieringsloven - "Overview of the new Danish covered bond legislation addressing refinancing risk" (1.3 MB)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde