ECBC Covered Bond Label

Danske realkreditobligationer del af europæisk kvalitetsstempel

Den europæiske covered bond-organisation, European Covered Bond Council (ECBC), har etableret et Covered Bond Label. Kun dækkede obligationer af høj kvalitet, som opfylder ECBC’s krav, kan opnå ECBC’s Covered Bond Label. Alle danske realkreditudstedere er med i ordningen.

Med ECBC’s Covered Bond Label etableres for første gang en klar fælles-europæisk definition af ”covered bonds”. Covered bonds dækker i Danmark over obligationstyperne SDO, SDRO og RO 1 – herefter benævnt obligationer. Label’et er et kvalitetsstempel, der bekræfter obligationernes sikkerhed og kvalitet, og øger anerkendelsen af og tilliden til produktet. Initiativet styrker også det sekundære marked, fremmer likviditeten og forbedrer opfattelsen af  obligationer som en investering med høj kvalitet og lav risiko.

Label’et er udviklet af de europæiske covered bond-udstedere i tæt samarbejde med investorer, lovgivere og andre interessenter. Label’et er baseret på en Covered Bond Label-konvention, der definerer nødvendige, centrale karakteristika, der skal opfyldes, for at en obligation er kvalificeret til at opnå ECBC’s Label. Derudover er det et krav, at de lablede obligationer opfylder særlige krav til gennemsigtighed.

En høj grad af gennemsigtighed har altid været et vigtigt kendetegn for det danske obligationsmarked. Som en del af ECBC’s Label-initiativ har de danske markedsdeltagere samlet tilgængelig information i en overskuelig og brugervenlig struktur i en såkaldt national transparensskabelon .

Transparensskabelonen kan findes på udstedernes hjemmesider, og den indeholder omfattende oplysninger på både udsteder- og på kapitalcenterniveau. Skabelonen er et vigtigt værktøj for analytikere og investorer til at sammenlige mulige obligationsinvesteringer.

De danske realkreditobligationer er aktiver af meget høj kvalitet og opfylder alle kravene for at opnå det officielle kvalitetsstempel "ECBC Covered Bond Label". Alle danske realkreditudstedere, Danske Bank og Danmarks Skibskredit har ansøgt og fået tildelt ECBC’s label. Den udbredte anvendelse af Label’et blandt de danske udstedere understøtter efterspørgslen efter obligationer i markedet. Det betyder ekstra sikkerhed for obligationsejerne og lavere renter for låntagerne.

Se mere information på www.coveredbondlabel.com

Links til danske udstedere med ECBC Covered Bond Label:

1) SDO: Særligt dækkede obligationer, SDRO: Særligt dækkede realkreditobligationer, RO: realkreditobligationer

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde