Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv.

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. definerer realkreditvirksomhed som ydelse af lån mod tinglyst pant i fast ejendom, hvor kapitalen frembringes ved udstedelse af obligationer.

Til offentlige myndigheder kan ydes lån uden pant i fast ejendom eller mod selvskyldnerkaution. Loven regulerer de forhold, der kan karakteriseres som kernen i selve udlånsvirksomheden. Det drejer sig bl.a. om følgende:

  • Løbetider, lånegrænser og afdragsprofiler 
  • Værdiansættelse og låneudmåling 
  • Obligationsudstedelse 
  • Balanceprincip
  • Hæftelsesforhold.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde