Bekendtgørelser

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed udgør sammen med bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love et detaljeret regelsæt for realkreditinstitutternes virksomhed.

Du kan finde bekendtgørelser og vejledninger, som er udstedt efter disse love, på Finanstilsynets hjemmeside.

De relevante bekendtgørelser og vejledninger findes i afsnittene "Tværgående lovgivning" og "Realkreditområdet".

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde