Lov om finansiel virksomhed

Den øvrige primære regulering af realkreditinstitutterne findes i lov om finansiel virksomhed, der er paraplylov for alle finansielle virksomheder. Lov om finansiel virksomhed regulerer for realkreditinstitutterne især følgende områder:

  • Tilladelse og eneret
  • Ejer- og ledelsesforhold  
  • God skik og kontraktsforhold 
  • Kapital- og regnskabsforhold 
  • Kapitalanbringelse 
  • Fusion, omdannelse m.v.

Denne afgrænsning - mellem regulering af produktet og regulering af virksomheder - angiver en klar og logisk skillelinje mellem de to love.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde