MEDLEMMER AF KAPITALMARKED DANMARK

Arbejdernes Landsbank

Vesterbrogade 5
1502 København V
Telefon 3848 4848
Email al-bank@al-bank.dk
www.al-bank.dk 

Carnegie Investment Bank
filial af Carnegie Investment
Bank AB (publ), Sverige
Overgaden Neden Vandet 9 B
1414 København K
Telefon 3288 0200
Email 
kundeservice@carnegie.dk
www.carnegie.dk

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Telefon 7012 3456
Email 
danskebank@danskebank.dk
www.danskebank.dk

Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Telefon 8989 8989
Email kontakt@jyskebank.dk
www.jyskebank.dk 

Nordea Danmark A/S

Grønjordsvej 10

2300 København S

Telefonnr.  7033 3333 

www.nordea.dk

Nykredit Bank A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

Telefon 7010 9000
Email servicecenter@nykredit.dk
www.nykredit.dk

Saxo Bank 
Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Telefon 3977 4700
Email mail@saxoprivatbank.dk
www.dk.saxobank.com  

SEB Merchant Banking & 
SEB Enskilda Equities
Bernstorffsgade 50
1577 København V
Telefon 3328 1000
Email reception.cph@seb.dk
www.seb.dk

Spar Nord Bank
Skelagervej 15
Postboks 162
9100 Aalborg
Telefon 9634 4000
Email sparnord@sparnord.dk
www.sparnord.dk

Sydbank A/S
Peberlyk 4
Postboks 1038
6200 Aabenraa
Telefon 7437 3737
Email info@sydbank.dk
www.sydbank.dk

ASSOCIEREDE MEDLEMMER

C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Dampfærgevej 26
2100 København Ø
Telefon 3546 3500
Email carnegieam@carnegieam.dk
www.carnegieam.dk

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

TILMELD NYHEDER

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde