Hvordan bliver jeg børsmægler?

Børsmæglere er ansat i børsmæglerselskaber og investeringsbanker, og titlen "børsmægler" dækker over flere forskellige arbejdsfunktioner.

Børsmæglere er ansat i børsmæglerselskaber og investeringsbanker, og titlen "børsmægler" dækker over flere forskellige arbejdsfunktioner. Børsmægleren kan være den person, der er autoriseret til at handle værdipapirer på et reguleret marked - f.eks. NASDAQ OMX. Børsmægleren kan også være analytikeren, der analyserer selskaber, renteudviklingen, den makroøkonomiske udvikling etc. med det formål at udarbejde handelsanbefalinger, som dealeren handler ud fra. Analytikeren udarbejder også analyser, der er målrettet direkte til kunderne. Børsmæglere kan også arbejde som rådgivere for store investeringskunder. Det kan f.eks. være formuende, private kunder, virksomheder og institutionelle investorer som fx pensionskasser. Børsmæglere kan også arbejde som rådgiver i forbindelse med Corporate Finance aktiviteter, hvilket omfatter børsintroduktioner, køb og salg af virksomheder mv. Både analytikere, dealere og rådgivere taler med kunder og har tæt kontakt til virksomhederne.

Erhvervet er særdeles internationalt orienteret, og udlandsophold er ofte tilfældet. Nedenfor er beskrevet de tre mest almindelige veje, du kan vælge, hvis du ønsker at blive børsmægler.

Uddannelse til børsmægler

Der er tre "hovedveje" for at opnå et tilstrækkeligt højt uddannelsesniveau til at kunne varetage en funktion som børsmægler:

  1. Rådgiveruddannelse i et pengeinstitut.
  2. Bachelor (økonomi) eller finansøkonom.
  3. Videregående økonomisk kandidateksamen fra handelshøjskole eller universitet - f.eks. cand.merc., cand.oecon., cand.polit.

Ad 1. Med afsæt i en studentereksamen eller en HHX gennemfører du følgende uddannelsesforløb i nævnte rækkefølge:

Finansuddannelse (normeret til 2 år)

Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning (normeret til op til 3 år)

HD-2.dels speciale i enten Finansiering eller Finansiel Rådgivning (normeret til 2 år)

Du kan læse mere om de enkelte uddannelser ved at anvende nævnte links.

Ad 2. Du vil typisk indlede dit videreuddannelsesforløb med en Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning (grundet meritmuligheder kan du gennemføre uddannelsen på 1 år). Herefter videre til HD-2.dels speciale, jf. (1). 

Ad 3. Efter endt kandidatuddannelse bliver du ansat i et pengeinstitut eller et børsmæglerselskab. Afhængig af linjen i din kandidateksamen vil du muligvis skulle efteruddannes med et HD-speciale, jf. (1). Hvis du bliver ansat som analytiker, er det ikke ualmindeligt, at en bredere uddannelsesmæssig baggrund er relevant f.eks. inden for it, medicin, fysik, kemi etc.

Uanset hvilken vej du måtte vælge, gælder det, at for at blive (en dygtig) børsmægler/dealer er det vigtigt, at du er i besiddelse af evner for godt "købmandsskab". Uddannelsesmæssigt går udviklingen i retning af, at den "typiske" børsmægler/dealer/rådgiver har en længerevarende (økonomisk) uddannelse.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde