Branchestandarder

Her finder du de anbefalinger og standarder, som Kapitalmarked Danmark har udarbejdet.

Her finder du de anbefalinger og standarder, som Kapitalmarked Danmark har udarbejdet

 

Markedspraksis for håndtering af compensating outrights ved udtrækning af annuitetsobligationer

Markedspraksis for håndtering af compensating outrights ved udtrækning af annuitetsobligationer

 

Procedure for Buyer Protection

(gældende fra 12. september 2016)

BP proceduren er et tiltag i harmoniseringen af processer, der understøtter en række fælleseuropæiske standarder for corporate actions. BP indebærer, at en køber af et værdipapir sikres muligheden for at udnytte en rettighed til et valg i forbindelse med et CA-event, der er opnået igennem et køb, som fortsat er under afvikling. 

I proceduren angives det, at markedsdeltagere skal oplyse og anvende minimum en mailadresse, f.eks. [email protected]åbank.dk på relevante kontaktperson(er), som skal modtage BP-instruksen. Mailadressen skal oplyses til Børsmæglerforeningen, som på sin hjemmeside vil føre et register med mailadresserne. Medlemmer bedes sende de e-mailadresser, der ønskes anvendt til modtagelse af BP-instrukser, til Børsmæglerforeningens samlemail [email protected].

The Buyer Protection (BP) procedure is a harmonization initiative supporting a number of common European standards for corporate actions. Buyer Protection (BP) is a procedure that ensures a buyer of a security the option of exercising the right to a choice in connection with a Corporate Action event (CA event) obtained through a purchase of a security that is being settled.  

Market participants must state and use minimum one email address, e.g. [email protected] for the relevant contact person(s), who will receive a BP instruction.  The mail addresses must be sent to the Danish Securities Dealers Association [email protected], who will have a register on its website. The member banks are required to send mail addresses that they wish to receive the BP instructions to.

Buyer Protection Procedure

Email Register

Q&A

 


Markedspraksis for afvikling af tredjemandshandler via T2S og VP

Markedspraksis for afvikling af tredjemandshandler via T2S og VP (anvendelse af derogationsreglen) efter 29. oktober 2018

 

CSDR - Retningslinjer for rapporteringer

CSDR - Retningslinjer for rapporteringer

 

Guidelines Settlement Internalisers - CSDR

Guidelines Settlement Internalisers - CSDR

 

Fortolkningsbidrag til implementering af SRD II i den danske sektor

Fortolkningsbidrag til implementering af SRD II i den danske sektor

 

SRD2 - Danish sector interpretation - Transmission of Information

SRD2 - Danish sector interpretation - Transmission of Information

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde