I Sumclearingen afvikles mange af de tilgængelige betalingsløsninger i Danmark, herunder dankortbetalinger, indbetalingskort, hævning i pengeautomat samt betalingsservice.

I Intradagclearingen afvikles konto til konto-overførsler, såsom netbankoverførsler. Sker betalingen efter cirka 12.00 vil beløbet først være til rådighed på den næste bankdag.

I straksclearingen oplever kunderne, at de kan overføre beløb mellem konti 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen 356 dage om året. Der er mellem pengeinstitutterne fastsat en øvre beløbsgrænse på 500.000 kroner per transaktion.

Udover de tre systemer til håndtering af danske kroner deltager Danmark i TARGET-samarbejdet, der er Den Europæiske Centralbanks system til håndtering af eurobetalinger mellem EU-landene.

I 2008 overgik Danmark til det nye TARGET2-betalingssystem, som blandt andet gør det muligt for deltagere, der er repræsenteret i flere lande, at have én indgang til disponering af likviditet i hele eurozonen, hvilket kan give en mere effektiv likviditetsudnyttelse.

Som ikke-euroland er Danmark underlagt en række begrænsninger, som eksempelvis betyder, at der ikke er adgang til eurolikviditet natten over for danske deltagere med TARGET2-adgang via Danmarks Nationalbank.

TARGET2 har følgende lukkedage (ud over lørdag og søndag):

Nytårsdag
Langfredag
2. påskedag
1. maj
Juledag
26. december

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

TILMELD NYHEDER

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde