Plan for fremtidens finansielle betalingsinfrastruktur

Der er lavet en samlet sektorplan, som skal sikre en fortsat modernisering af den danske finansielle betalingsinfrastruktur og clearingerne.

Dette sker med udgangspunkt i en samlet sektorplan for fremtidens betalingsinfrastruktur, som blev vedtaget af en samlet sektor i Finans Danmarks bestyrelse den 25. oktober 2021.

Planen er kommunikeret til alle clearingdeltagere og alle væsentlige interessenter, herunder Danmarks Nationalbank.

Sektorplanen har flere formål: 

  • Understøtte at den danske finansielle sektor har robuste og stabile systemer som understøtter, at danske kroner til enhver tid kan cleares mellem de deltagende pengeinstitutter og kan afvikles i Danmarks Nationalbank

  • Gennem denne systemunderstøttelse sikre et godt grundlag for, at den finansielle sektor kan udvikle gode betalingsprodukter til borgerne samt støtte op om den finansielle stabilitet i Danmark
  • Støtte den finansielle sektors deltagelse i migreringen fra det nuværende Nationalbanksystem Kronos2 til Nationalbankens nye systemer i Target Services, herunder T2 og TIPS i påsken 2025
  • Støtte implementeringen af de nye ISO 20022-formater for betalinger som besluttet af Nordic Payments Council. Hermed muliggøres, at der for danske kroner anvendes de samme betalingsformater som for både de øvrige nordiske valutaer og for euro. Og der sikres optimale muligheder for at udvikle nordiske og/eller europæiske finansielle betalingsløsninger

Et væsentligt element i sektorplanen er, at sektoren samlet set arbejder mod at erstatte de eksisterende nationale clearinger forankret i Finans Danmark med nye clearinger forankret i P27 Nordic Payments. På den baggrund har sektoren meddelt Nationalbanken, at det er P27 Nordic Payments systemer, som deltager i migreringen fra Nationalbankens nuværende afviklingssystem Kronos2 til T2 og TIPS. De enkelte clearingdeltager vil særskilt skulle indgå aftaler med P27 Nordic Payments om deltagelse i den fremtidige P27 clearing. 

Ovenstående betyder, at følgende er besluttet i sektorplanen: 

  • Fremtidens straksbetalingerDen eksisterende Straksclearing i Finans Danmark lukkes i påsken 2025. Fra påsken 2025 kan deltagere, som fortsat ønsker at benytte straksbetalinger, enten anvende den nye P27 Instant løsning eller sende deres transaktioner direkte til afvikling i Nationalbanken i TIPS-systemet

  • Fremtidens konto-til-konto-betalinger (ikke straks). Den eksisterende batch-clearing i Finans Danmark, kaldet Intradagclearingen, videreføres i en kortere periode efter Target-migreringen gennem en systemintegration mellem Intradagclearingen og systemerne fra P27 Nordic Payments. Herefter lukkes Intradagclearingen senest 31. marts 2026, når alle deltagere er migreret til den nye P27 batchløsning
  • Fremtidens betalingsprodukter. Det er op til de enkelte aktører i markedet at beslutte, hvilke betalingsprodukter som skal tilbydes i fremtiden. Sektorplanen indeholder dog overvejelser om de sektorprodukter, som i dag administreres kollektivt i sektoren i Dokumentløs Clearing. Denne clearing, som er en systemintegration mellem de fem datacentraler i Danmark, udfases. Der arbejdes mod en udfasning senest 31. marts 2026, forudsat at der findes nye løsninger for de produkter, som Dokumentløs Clearing understøtter, bl.a. det Fælles Indbetalingskort (FI-kort) og Giro-kort

Om sektorprogram

Forandringen er forankret i et sektorprogram for fremtidens betalingsinfrastruktur under Finans Danmarks bestyrelse. Der er nedsat en styregruppe med bred sektorrepræsentation og deltagelse af P27 Nordic Payments.

Sektorprogrammet drives af e-nettet i tæt samarbejde med Finans Danmark. 

Læs mere:

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder