Adgang til kerneinfrastrukturen

Den danske finansielle kerneinfrastruktur består af en række centrale systemer for betalingsformidling og fælles digitale løsninger samt et fælles aftalekompleks. Finans Danmark giver adgang til kerneinfrastrukturen og administrerer aftalekomplekset.

Kerneinfrastrukturen er de fælles sektorløsninger, dvs. den finansielle infrastruktur, der som udgangspunkt er nødvendig for at drive et almindeligt pengeinstitut i Danmark. På nuværende tidspunkt udgøres kerneinfrastrukturen af clearingerne, de koordinerede processer i forbindelse med Digital Tinglysning, e-engagement samt MitID.

For at blive deltager i kerneinfrastrukturen skal pengeinstituttet gøre sig bekendt med de aftaler og vilkår, som er gældende for alle deltagere i kerneinfrastrukturen. Aftalerne findes i Aftalehåndbogen på  Extranettet og kan desuden indhentes ved henvendelse til Finans Danmark.

Det er ikke et krav for adgang til kerneinfrastrukturen, at man er medlem af Finans Danmark.

Pris for adgang til kerneinfrastrukturen

Et pengeinstitut, der ønsker at få adgang til hele eller dele af kerneinfrastrukturen (herefter kaldet deltageren), skal betale et adgangsgebyr (herefter investeringsbidrag) til Finans Danmark. Dette afspejler, at en ny deltager skal afholde en forholdsmæssig andel af de omkostninger, som er foretaget til udvikling af det eller de produkter, som deltageren får adgang til. Der er ingen investeringsbidrag for adgang til Sumclearingen, da denne er afskrevet.

Investeringsbidraget udgøres af en fast og en variabel betaling:

  • En fast betaling på 200.000 kr. pr. løsning i kerneinfrastrukturen, som betales når deltageren får adgang til løsningen. Ønskes adgang til alle fem løsninger (Intradag- og Straksclearingen, Digital Tinglysning, e-engagement og MitID) udgør den initiale betaling 1 mio. kr.
  • En variabel betaling for hver løsning, som betales tre år efter deltageren har fået adgang til den eller de relevante løsninger. Denne betaling afhænger af deltagerens brug af den enkelte løsning.

En uddybende beskrivelse af fastsættelsen af investeringsbidraget kan læses her.