Branchestandarder

Her finder du Investering Danmarks branchestandarder

Branchestandarder er et fælles kodeks for Investering Danmarks medlemmer og har til formål at sikre, at medlemmerne i deres daglige virke og i deres relationer til offentligheden  

- undgår at skade investorernes grundlæggende interesser og branchens omdømme

- informerer offentligheden korrekt og fyldestgørende

- undgår kollegiale uoverensstemmelser i samarbejdet om branchens fælles interesser

Investering Danmark ønsker med branchestandarderne at sætte rammer for, hvordan medlemmerne i dagligdagen skal bære sig ad for at sikre investorernes interesser bedst muligt og sikre branchen en høj troværdighed.

Branchestandarderne med tilhørende bilag beskriver:

- pligter og rettigheder for Investering Danmark og medlemmerne i forhold til de mange informationer, der indsamles og offentliggøres om branchen under ét og om de enkelte UCITS/AIF’er og afdelinger heraf

- hvilke indberetningsforpligtelser medlemmerne har i forhold til Investering Danmark

- hvilke supplerende oplysningsforpligtelser medlemmerne har ud over lovgivningens bestemmelser

Branchestandarderne skal læses i sammenhæng med gældende lovgivning og suppleres af vores brancheanbefalinger. 

Bilag 1 og 2 til branchestanderne er interne forretningsgange i branchen med det formål at sikre forpligtelser og rettigheder til datasystemer. De er derfor ikke offentligt tilgængelige, men medlemmer kan finde dem her

Branchestandarderne er forpligtende for Investering Danmarks medlemmer.  

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder