Om Investering Danmark

Investering Danmark er brancheforening for udbydere af investeringsfonde og kapitalforvaltning, og interessevaretagelsen sker i regi af Finans Danmark.

Investering Danmarks medlemmer tilbyder investeringsfonde og kapitalforvaltning til private og institutionelle investorer. 

Investeringsfonde og kapitalforvaltning er bindeled mellem private investorers opsparing, institutionelle investorers placeringsbehov, og den offentlige sektors og private virksomheders finansieringsbehov.

Investering Danmark arbejder for at skabe optimale vilkår, så branchen kan udbyde investeringsfonde og kapitalforvaltning, der giver private og institutionelle investorer nem adgang til danske og udenlandske investeringer. Vi arbejder for:

  • at skabe de bedst mulige rammer for investeringsfonde og kapitalforvaltning
  • at fremme lige vilkår i konkurrencen om investorernes opsparing både i Danmark og udlandet
  • at sikre tilgængelig, relevant og sammenlignelig information til investorerne
  • at udbrede kendskabet til investeringsfonde og kapitalforvaltning og værdien heraf for investorerne og samfundet.

Medlemmer af Investering Danmark har indflydelse på, bliver involveret i og får information om alle forhold med betydning for udbydere af investeringsfonde og kapitalforvaltning. Herunder vælger medlemmerne af Investering Danmark deres egen bestyrelse, der fokuserer på at varetage interesser for investeringsfonde og kapitalforvaltning. Interessevaretagelsen sker i tæt samarbejde med Finans Danmark med det mål at opnå indflydelse på alle forhold af betydning. Investering Danmark udarbejder som udgangspunkt fælles høringssvar med Finans Danmark, men i sager hvor det særlige producentperspektiv vurderes som afgørende, kan Investering Danmark vælge at afgive sine egne høringssvar.  Investering Danmark repræsenterer endvidere danske investeringsfonde og kapitalforvalteres interesser gennem medlemskab af European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Investeringsfondsbranchen blev stiftet i 1984 under navnet "Danske Investeringsforeningers Fællesrepræsentation". I 1997 skiftede foreningen navn til "InvesteringsForeningsRådet" – og i april 2014 kom navneskiftet til "Investeringsfondsbranchen". I 2017 valgte Investeringsfondsbranchen og Finans Danmark at samle kræfterne. I den forbindelse skiftede Investeringsfondsbranchen navn til det nuværende Investering Danmark.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde