Hvilke banker lukkede?

2008 blev startskuddet til en periode med store omvæltninger i den danske banksektor, hvor en lang række banker enten fusionerede eller blev afviklet som følge af krisen.

De fleste forbinder nok starten af finanskrisen i Danmark med Roskilde Banks krak i sommeren 2008. Banken var på det tidspunkt Danmarks 10. største pengeinstitut, og det vakte derfor stor opmærksomhed, da Nationalbanken sammen med Det private beredskab den 24. august 2008 meddelte, at man overtog banken. Det var første gang siden 1928, at staten overtog en bank.  

Men faktisk var der allerede kommet et forvarsel tidligere på året, da den lille sjællandske bank, Bank Trelleborg i januar 2008 kom i store vanskeligheder og i sidste øjeblik måtte reddes af Sydbank. 

Det blev startskuddet til en periode med store omvæltninger i den danske banksektor, hvor en lang række banker enten fusionerede eller blev afviklet som følge af krisen. I 2007 var der 147 danske pengeinstitutter. I 2016 var tallet nede på 74. Selv om der også i de foregående årtier har været en tendens til stadig færre banker, er der ingen tvivl om, at finanskrisen var stærkt medvirkende til, at antallet af banker blev omtrent halveret på mindre end ti år.

For at håndtere de nødlidende banker på en måde, hvor det ikke fik uoverskuelige konsekvenser for Danmarks finansielle stabilitet, blev selskabet Finansiel Stabilitet stiftet i oktober 2008. Formålet var at danne et selskab, der kunne overtage nødlidende banker for at restrukturere og afvikle dem. 

Herunder følger en liste med en række af de mest markante fusioner og afviklinger af danske banker fra krisens start til i dag. 

 

2008

  • I januar 2008 meddeler Bank Trelleborg, at man er på randen af konkurs. Sydbank overtager banken i et opkøb til 250 millioner kroner, hvor aktionærerne i banken får tvangsindløst deres aktier.
  • Natten til fredag den 11. juli 2008 meddeler Roskilde Bank, at Nationalbanken har stillet en likviditetsgaranti til rådighed, og at banken er sat til salg. Det lykkes ikke at sælge banken, og den 24. august overtager Nationalbanken og Det private beredskab banken.
  • Nordjyske Ebh Bank bliver den første bank, der overgiver alle passiver og aktiver til det nyoprettede Finansiel Stabilitet i november 2008.
  • I samme periode er Bonusbanken og Forstædernes Bank truet af konkurs, men de bliver i stedet opkøbt af hhv. Vestjysk Bank i september 2008 og Nykredit i oktober 2008.

 

 

2009 

 • I februar 2009 bliver Løkken Sparekasse overtaget af Finansiel Stabilitet. Nordjyske Bank overtager sidenhen sparekassens kerneaktiviteter. 
 • I april giver investeringsbanken Gudme Raaschou op, da den ikke lever op til lovens solvenskrav. Banken overtages af Finansiel Stabilitet. Lån & Spar Bank overtager senere en del af bankens aktiviteter.
 • I august rammer krisen den største fynske bank Fionia Bank. Finansiel stabilitet indskyder først én milliard kroner i et forsøg på at redde banken, men d. 31. august overtager Nordea størstedelen af bankens sunde dele, mens de særligt risikobehæftede kunder overtages af Nova Bank Fyn, der er ejet og oprettet af Finansiel Stabilitet. Senere bliver alle de krakkede banker under Finansiel Stabilitet samlet under Nova Bank Fyn, der på det tidspunkt er landets 11. største bank.

 

 

2010 

 • Finanstilsynet indgiver 11. februar 2010 konkursbegæring mod Capinordic Bank A/S, og Finansiel Stabilitet overtager bankens aktiver dagen efter.
 • I november overtager Finansiel Stabilitet Eik Bank Danmark. Spar Lolland køber senere Eik Banks danske aktiviteter.

 

 

2011 

 • I februar 2011 overgår landets 11. største bank, Amagerbanken, til Finansiel Stabilitet. Investorer forsøger i første omgang at redde banken med en større kapitalindsprøjtning. Ledelsen bliver skiftet ud, og der bliver udstedt en statsgaranti, men banken står ikke til at redde. Amagerbankens krak er det første efter finanskrisen, som koster private kunder penge.
 • I juni anmoder Fjordbank Mors, der blev til efter en fusion mellem Morsø Bank og Morsø Sparekasse, selv om at blive overtaget af Finansiel Stabilitet. Banken kan ikke leve op til Finanstilsynets nye, skrappere krav til bankvirksomhed.
 • I oktober meddeler Max Bank med hovedsæde i Næstved, at den ikke kan fortsætte, fordi den ikke længere kan leve op til Finanstilsynets krav. Den 9. oktober overtager Sparekassen Sjælland bankens sunde dele.

 

 

2012 

 • I januar 2012 meddeler Aarhus Lokalbank, at banken fusionerer med Vestjysk Bank. Det sker efter længere tid med massive nedskrivninger på udlån og problemer med at leve op til Finanstilsynets krav.
 • I april meddeler Spar Salling, at banken ikke kan leve op til Finanstilsynets krav. Banken overtages af Den Jyske Sparekasse og undgår konkurs.
 • I april bliver Sparekassen Østjylland opkøbt af Sparekassen Kronjylland. Det sker efter, at Finanstilsynet har givet Sparekassen Østjylland kort frist til at rejse ny kapital for at kunne leve op til tilsynets solvenskrav.
 • I november indgiver Tønder Bank konkursbegæring og overtages af Sydbank. Det sker efter krav fra Finanstilsynet om at foretage yderligere nedskrivninger på bankens aktiviteter og opfylde et øget solvenskrav.

 

 

2013 

 • I januar 2013 går Spar Lolland konkurs, da Finanstilsynet efter en inspektion pålægger banken at nedskrive yderligere 298 millioner kroner. Banken bliver overtaget af Jyske Bank.

 

Tre nye pengeinstitutter har dog også set dagens lys siden 2008. Coop Bank åbnede i 2013, PFA Bank i 2014 og i sommeren 2015 slog Maj Bank dørene op. Se meget mere på vores Banker gennnem tiderne - en historisk oversigt over navneændringer, fusioner, opkøb, etablering og lukninger af banker i Danmark siden 1973. 

Læs mere

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde